GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Wedding Hostess

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wedding Hostess

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Spiegel van 28 Januari bracht met uitvoerige foto-reportage het bericht van de jongste Amerikaansohe vinding: de „wedding hostess", een dame, die - — tegen betaling natuurlijk — iedere bruid, die van haar diensten gebruik wdl maken, behulpzaam is bij de voorbereidingen van den trouwdag en voor den goeden gang van zaken op den trouwdag zorg draagt. 2te maakt, in overleg met de bruid, een begrooting van de onkosten, doet met haar de inkoopen, helpt bij het verzenden van de ondertrouwkaarten, regelt het trouwdiner, kortom ze zorgt er voor, dat alles op rolletjes gaat.

We zijn niet zóó verzot op alles wat Amerikaansch is, dat we nu meenen, dat we het óók zoo moeten doen. Maar onder de foto's, die De Spiegel bracht, was er één plaatje, dat bizonder ons boeide: het plaatje van een door een , .wedding hostess" gemaakte begrooting.

Deze had een tweetal posten, waarvoor we even aandacht vragen. De eerste was: Church music (organist) $ 15.00. En de andere: Honorarium or donation to church $ 50.00. Dat beteekent, dat er op deze begrooting voor onkosten van de kerkelijke huwelijksbevestiging 65 dollar was uitgetrokken.

Ook bruidspaartjes, die het bij ons in Holland zonder „wedding hostess" doen, mochten aan deze begrooting wel eens een voorbeeld nemen. Want men krijgt bij ons in Holland, waar alles zooveel minder „oppervlakkig" heet te zijn dan in Amerika, toch wel eens den indruk, dat bij de begrooting van de trouwkosten met de collecten in den kerkdienst op dien 'dag heel wat minder „grondig" dan aan den anderen kant van het groote water gerekend wordt.

Een goede kennis van me, die nog wel eens ambtshalve in zulke trouwdiensten aanwezig is en aan de telling van trouwcollecten deelneemt, vertelde mij tenminste, dat het met die offeranden soms treurig gesteld is. In de vrijgemaakte kerk, hooggeachte lezers!!

Nog onlange was hij bij zulk een feestelijk gebeuren aanwezig. Hij vertelde, dat de deftigheid dien dag zéér groot was. Alle lange sleeën uit de stad waren bij elkaar gebracht om het gezelschap naar het stadhuis en de kerk te rijden. De bruid was een droom. Het bruidsbouquet vorstelijk. De bruidegom stikte ongeveer in het plastron. De bruidsjonkers, de bruidsmeisjes waren vele. Eveneens de jaquets, hooge hoeden en avondjaponnen. De dominee, die den dienst moest leiden, en op verzoek van het bruidspaar preeken zou over een door hen gekozen tekst, schrok — gewend als hij was te preeken voor een onopgesmukt gehoor — van al die deftigheid zoozeer, dat hij even moeite had om op gang te komen. Maar het liep zonder incidenten af. Zonder incidenten. Maar niet zonder centen. Want toen de collectes geteld werden —• de dominee, van den schrik bekomen, had zoo mogen gewagen van een dankoffer — rolden er uit de collectezakken zegge en schrijve vier gulden en de rest was geborgd bij Alexander den kopersmid. En voor dat ééne tientje had de dominee een preek moeten maken, waren twee ouderlingen en een diaken uit het werk gebroken, was de koster uren in touw geweest, had de centrale verwarming op volle toeren gedraaid, en moest de penningmeester den organist twee rijksdaalders en den boekhandelaar een gulden of acht voor den trouwbijbel betalen.

Daar moest dik geld bij!

En mijn vriend vertelde, dat dit eene geval niet een uitzondering was.

Me dunkt, zoo'n „wedding hostess" en zoo'n begrooting voor den trouwdag waren zoo kwaad nog niet!

Een beetje van die Amerikaansche zakelijkheid zou ook onder sommige vrijgemaakten geen kwaad kunnen !

Of neen — het kan anders.

Hier is bekeering noodig.

Of een trouwtekst, die dan wel niet door het bruidspaar gekozen, maar wel toepasselijk is: als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad; en als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Breng dat toch uwen Vorst: al hij een welgevallen aan u hebben ? ". Mal. 1 : 8.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Wedding Hostess

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's