GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Ow, tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)

Tweetal te: Amsterdam-Centrum, A. Veldman te Enschede en F. de Vries te Den Haag.

Beroepen te: Murmerwoude-Oehkerk, Joh. de Wal te Rijnsburg. Groningen, A. Jagersraa te IJmuiden. Deventer, H. van Tongeren te Rouveen. Harderw^k, J. van Raalte te Neede-Bibergen.

Aangenomen naar: NoordbergTim, Cand. J. v. Benthem te VoUenhove.

Bedankt voor: Aduard, Barendrecht, Buitenpost, Haulerwijk, Minnertsga, Oude-Bildtzijl, Uithuizen, Cand. J. van Benthem te VoUenhove.

— DS H. VENBMA te Maastricht Is voornemens 28 Jan. a.s. afscheid te nemen van zijn gemeente, om 11 Pebr. intrede te doen te Róodeschool, na bevestiging door ds L. Selles te Voorburg.

— KERKINSTITUEERING IN AUSTRALIË-Op 25-Dec. 1950 werd na gebed en Schriftlezing van Jes. 66 : 1 —13 door de brs Hobbe en Bosveld de Kerk te Armadale geïnstitueerd. De noodzaak hiertoe werd uitvoerig uiteengezet in hetgeen bij die gelegenheid werd gezegd door één der broeders. Geen der kerken in Australië —• aldus een ons gezonden toelichting, die we hier volgen — onderhoudt gemeenschap met de kerken, waarvan onze immigranten In Australië zijn uitgegaan. De Pree Presbyt. Church, die het dichtst bij ons staat, heeft daarentegen nieuw contact opgenomen met degenen, die ons in Holland hebben uitgestooten. En „Waarheid en Trouw veranderen niet door afstanden", zoodat ook deze kerken, geen vrienden, maar vijanden zijn gebleken.

Daarom heeft men ook hierin , , den dag der kleine dingen niet veracht" en niet gezien op het kleine getal, maar In .getrouwheid de Kerk als pilaar en vastigheid der waarheid geïnstitueerd en als grondslag aangenomen de Schrift, zooals de drie Formulieren van Elenlgheld die geloovlg nasprekeu en de D.K.O.

Omdat men Kerk van Jezus Christus in Australië wil zijn, werd voorgesteld de diensten te doen houden in de taal van dit land en als naam te voeren: , , Reformed Church of Armadale". Br Bosveld werd tot ouderling benoemd.

Correspondentie-adres:

Mr A. HOBBE.

D. BOSVELD.

P.O. Armadale, West-Australlë.

— IN APP^L. De classis Zeeland besloot In haar vergadering van j.l. Dinsdag om In beroep te gaan bij de Gen. Synode van Kampen tegen het besluit van de vorige Synode om de classis Zeeland te verzoeken de kerkelijke positie van ds Van Herwijnen te willen regelen en hem dus als predikant in onze kerken te erkennen. 'Een commissie, die de bezwaren tegen genoemd besluit zal formuleeren, werd benoemd, bestaande uit de predikanten Arnold, Hordijk en Verheij.

— INSTITUEERING TE SCHOONDIJKE. De classis Zeeland adviseerde in haar vergadering van Dinsdag j.l. gunstig op het verzoek van de afgevaardigden van de kerk van Hoek om tot Instltueering van de Geref. Kerk te Schoondijke over te gaan.

— ZENDINGSRAPPORTEN. Namens „Deputaten inzake art. 52 K.O. en Zendingsorde" kan ik U mededeelen, dat de geheele oplage van de belde rapporten („Over het Bvangellstenambt" en „Over de hoofd-en hulpdiensten") thans uitgeput is. Er liggen nog enkele aanvragen en een herdruk zal overwogen worden. Mochten er kerken zijn, die onverhoopt nog niets ontvangen hebben of anderszins nog een aantal exemplaren wenschen, dan gaarne ten spoedigste bericht aan: J. Berger, Uitenhage de Miststraat 31 te Kampen.

— ZEIST. De Geref. Kerk van Zeist is door koop eigenares geworden van een pand, dat verbouwd zal worden tot een kerkgebouw, dat voldoende ruimte biedt voor laar kerkleden en eventueele penslongasten. Het staat aan de Jacob van Lenneplaan no. la. Met de verbouwing wordt, zoodra de weersomstandigheden dat toelaten, een aanvang gemaakt. Men hoopt het in elk geval ongeveer Juni/Juli in gebruik te kunnen nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 13 januari 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 13 januari 1951

De Reformatie | 8 Pagina's