GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gelijk men uit achterstaande

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gelijk men uit achterstaande

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gelijk men uit achterstaande advertentie ontwaren zal, is men voornemens het Gereformeerd Kerkelijk Congres te Amsterdam in „Frascati" te openen op Dinsdag den uden Januari, e.k.

Den eersten dag zal het Congres een samenkomst zijn van allen, die, uit wat streek des lands ook opgekomen, staan op den grondslag, dat de Synodale Hiërarchie moet afgeworpen. Over dit punt zelf dus geen debat meer. Dit is uitgangspunt. Een uitgangspunt, waarvan men de vastheid nogmaals door duidelijke uiteenzetting kan aantoonen, maar dat niet meei' in quaestie kan worden gesteld.

Aan het einde van deze eerste samenkomst zal men zich dan in sectiën splitsen, deels naardat men in onderscheidene Classes woont, en dus classicaal gemeenschappelijke belangen heeft; d; els naar gelang van de verschillende gevallen en quaestiën, die zich in de onderscheidene streken des lands voordoen.

Des avonds zal er, een ure des gebeds zijn, en den vblgenden morgen zal een ieder zich bij die sectie kunnen aanmelden, die hem het belangrijkst dunkt of waar hij hoort, om zijn mededeelingen te doen of vragen in te dienen.

Door de rapporteurs dezer sectiën zal dan verslag worden uitgebracht, en alzoo, naar gelang de quaestiën te staan komen, de beide volgende dagen óf nog in de sectiën worden voortgewerkt, ót reeds enkele conclusiën in een algemeene samenkom.st aan discussie worden onderworpen.

Hoofddoel van dit congres zal alzoo zijn, om de overtuiging van de onduldbaarheid der Synodale Hiërarchie voort te planten en meer algemeen te maken; op alle wijze de rechten der kerken tegenover deze Synodale Hiërarchie te handhaven; en aan de beweging tegen deze Hiërarchie, waar die nu reeds tot rijpheid kwam, leiding en eenheid te bieden.

Doel van het Congres is dus niet, om in drie of vier dagen 'tijds het nu of nooit eens voor altoos door te drijven. Dan toch zou menigeen, door nu slechts deze drie dagen zijn conscientie in de schroef te knellen, op den vierden dag triomfeeren, en denken: Nu ben ik voor altoos van die pressie af, en poseer voortaan als Synodaal.

Neen, een vonk moet ontstoken, die allengs een vuur van propaganda zal doen opgloren, waarin bint na bint van het Synodale Hiërarchische gebouw naar beneden komt,

Kerk na kerk moet vrijgemaakt, tot eens al onze kerken het juk hebben afgeschud, en ook waar vooralsnog heel een kerk niet als kerk door den Heiligen Geest verwakkerd wordt, moet toch elke reformatie, ook die op kleinere schaal in haar midden ondernomen wordt, altoos op vrijmaking van heel die kerk gericht zijn.

Haat tegen de Synodale Hiërarchie, maar juist daarom te vuriger liefde voor de kerken van alle plaatsen, moet leidend beginsel van ons handelen zijn.

Takken waaraan nog onrijpe druiven groeien moeten niet in het vuur geworpen^ maar bij den glans der zonne rijp gegloeid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Gelijk men uit achterstaande

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's