GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Waar echter achttien

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Waar echter achttien

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Waar echter achttien eeuwen lang de Christelijke conscientie in alle oorden der wereld" er tegen geprotesteerd heett, om tot zulk een herdoop over té gaan, staan we hier voor een zoo machtig kerkelijk historisch feit, dat we niet mogen rusten, eer we het zuivere pad gevonden hebben.

Ons mag door Ds. Littooy niets toegegeven, waardoor we ook maar eenigszins een Doop ex opere operato zouden verkrijgen; maar ook hem mag niets toegecreven door ons, waardoor „de algemeene heilige Christelijke kerk" zou worden prijsgegeven.

Noch hij, noch wij willen separatie; en juist daarom moet de erkenning van den ketterdoop vooral thans zoo sterk op den voorgrond treden, omdat juist hierin het machtig tegengif ligt tegen elk separatistisch beginsel. Dit brengt ons ten slotte vanzelf op zijn laatste vraag, of scheiding ook onzes inziens zonde is.

In antwoord waarop het natuurlijk vanzelf spreekt, dat er allerlei scheiding, ook kerkelijke scheiding is, die, wel verre van zonde te zijn, plichtmatig is en steeds door Gods lieve kinderen gepractiseerd; maar ook dat er ééne scheiding bij ons kan insluipen, die| niet mag, en waartegen ten ernstigste dient geprotesteerd en gewaarschuwd.

Hiermee is niet bedoeld scheiding van het kerkelijk instituut. Want al ligt het in den aard der zaak, dat het wel terdege ook zonde is, zich van de institutaire kerk te scheiden, als deze goed is, zoo behoeft dit hier niet opgemerkt, daar Ds. Littooy uitsluitend een scheiden vdxikxvaad gewordene kerken bedoelt.

Welnu, in dien zin opgevat, is scheiding van een institutaire kerk, die kwaad wierd, plichtmatig, en dat zoowel voor de enkele geloovigen ten opzichte van de plaatselijke kerk, als voor de plaatselijke kerk ten opzichte van het kerkverband.

Er moet te dezen wel geen wilkeur en er mag geen overhaasting noch-onbedachtzaamheid wezen; maar is de zaak eenmaal beslist en een institutaire kerk ongeneeslijk gebleken, dan moet ge als lid en plaatselijke kerk van haar af, en zijt ge tot scheiden geroepen.

Zulk scheiden kan nooit als zonde gedoemd, maar is altoos geboden. Onheilige banden mogen niet geduld. Van scheiden van deonsieniickekerk daarentegen kan natuurlijk nooit sprake vallen. Hier behoort ge toe, pf ge behoort er niet toe, door Gods welbehagen. Maar hoort ge er toe, dan kan niets en niemand u losrukken uit de hand des Vaders.

Zoo blijft er dan alleen over: Scheiding van de „sienlicke" kerk op aarde, voorzoover ze in de verschillende historische instituten schuilt. En zulk scheiden, ja, noemen ook wij zonde. De „sienlicke" kerk is er altoos. Van het paradijs af tot nu toe. Niet slechts de „onsienlicke", maar ook de »sienlicke" op aarde. Van die machtige „sienlicke" kerk is het historisch instituut, waaronder ik leef, slechts een deel.

Waar nu dit instituut onzuiver en zelfs onheilig werd, verdwijnt daarom de „sienliche" kerk op aarde niet, alsof ik die nu eens opnieuw te stichten had, maar keert hoogstens een zeer klein deel van deze machtige „sienlicke" kerk weer in zuiverder institutaire gestalte op. Vandaar ons protest tegen elk denkbeeld, alsof wij Doleerenden, nu eens een nieuw kerkgenootschap oprichtten, in dien zin dat al, wat buiten onzen kring lag, niet tot de „sienlicke" kerk zou hooren.

Neen, we zijn en blijven in dezelfde groep, in hetzelfde deel van de groote »sienlicke" kerk, waar ook onze vaderen in leefden, waar wijzelven in geboren zijn, waarin wij zelven den Doop ontvingen, en al hetgeen, waarmee we braken en waarvan we ons afscheidden, is het ontredderd en onbruikbaar geworden instituut. Ook Ds. Beuker in De Vrije Kerk en N. J. E. in De Roeper gaven over den ketterdoop belangrijke adviezen. Mogen we deze een volgend maal bespreken?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Waar echter achttien

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's