GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 26 Juli 1895.

De Classis Almkerk, 3 Juli 1895 te Nieuwendijk gehouden,

Sleeuwijk rapporteert over den arbeid te Woudrichem. Met dank aan den Heere werd medeged eeld, dat] eene gift van ƒ 300 van een broeder te Giessendam voor deze zaak was in gekomen.

Wordt besloten voort te gaan met prediking des Woords door de verschillende predikanten en met persoonlijke bewerking door de kerk van Sleeuwijk.

Het voorstel van Werkendam B om den visitatores op te dragen bij de visitatie eventueel in te brengen klachten aan te liooren en te helpen wegnemen, vindt slechts den steun van 5 afgevaardigden.

Acta van de Classis Franeker,

De kerk van Midsland vraagt, of zij het bedanken van eene zuster voor het lidmaatschap der kerk mag inwilligen. Waarop de Classis, na gehoorde toelichting, bevestigend antwoordt.

Het voorstel van dé kerk Harlingen B: »de Classis wekke op, om bij hulpbehoevendheid naar de besluiten van de Synode 1892 te handelen", welk voorstel was ingediend naar aanleiding van de circulaire van de kerk van Tzummarum, beantwoordt de Classis aldus: jde regel, door de kerk van Harlingen B herinnerd, is goed, maar de kerk van Tzummarum verkeert in een bijzonder geval".

De Classis Arnhem, op Woensdag 9 Juli 1895.

Dr. Wagenaar bespreekt het voorstel: »De Classis overwege, of niet door haar iets kan gedaan worden^ in 't belang der kerkelijke Zending, " waarna met algemeene stemmen besloten wordt nog dit jaar een Classicalen Zendingsdag te houden te Ede. Als commissie daarvoor treden op: Ds, de Jong, Ds. de Gooijer, Dr. Wagenaar en br. van den Brink, terwijl de kerkeraad van Ede wordt uitgenoodigd een plaatselijke commissie te benoemen.

Aan den kerkeraad van Ede wordt advies gegeven omtrent een af te geven attestatie.

Kort verslag der Provinciale Synode van Overijsel, gehouden te De demsvaart 26 en 27 Juni '95.

Het voorstel van Deventer, , ter vorige Synode aangehouden, dat er voortaan niet meer dan vier of hoogstens zes professoren, om de helft van de Theol. School en Vrije Universiteit, als praeadviseurs ter Generale Synode zullen worden uitgenoodigd, wordt verworpen.

Het voorstel der Classis Zwolle: de Synode besluite, dat er bij vernieuwing een Provinciale Zendingsdag gehouden worde, wordt aangenomen. Bij stemming worden de B.B. Ds. J. Hessels, Ds. L. M. A. Scheps en Ds. J. J. Westerbeek van Eerten, benevens de Ouderlingen J. Kolkert en D. J. van der Vegte, aangewezen, om deze zaak te regelen.

Het voorstel der Classis Deventer: de Sy node besluite tot een krachtiger vertegenwoordiging van elke Classis, wordt na eenige discussie aangenomen; met dien verstande, dat elke Classe drie predikanten en drie ouderlingen ter Prov. Synode deputeere.

THEOLOGISCHE SCHOOL.

Curatoren-Vergadering.

• (Slot.)

Tweeëntwintig studenten (één wenschte nog geen examen te doen en één was dit jaar niet ingeschreven) — en éèn broeder van buiten — hadden zich voor dit examen B. aangegeven.

Na afloop van het onderzoek werden Woensdagavond tot den Heiligen Dienst beroepbaar verklaard de volgende heeren:

G, J, D. Aalders, adres te Kampen;

C. J. Bos, W. Bouwman, W. A. Dekker, F. Diemer, A. M. Diermanse, K. Doornbos, G. Elshove, C. Goote, H. F. C. P. Graefe. G. Keizer, J. H. Koers, B. J. Lambers, C, Lindeboom, G, Meijer, D, Prins, A. S. Schaafsma, S, Veltman, J, Vesseur, Jan Visser, J, C. C, Voigt, Kampen; Nieuwe-Pekela, Middelburg, Oldehove (Gron.); Apeldoorn; Appingadam; 's-Gravenhage (P. Potterstr.); Kampen; Kampen; Heerenveen; Ulrum (Gron.); Hasselt (Overijsel); Schoonhoven; Kampen; Middelstum; Grootegast (Gron.); Haarlemmerm. (Oostz.); Kampen; Kampen; Kampen;

Twee broeders worden afgewezen.

Donderdag en Vrijdag werden gewijd aan de behandeling van de gewone zaken, als de Financiën, (waartoe d« Penningmeester Ds, J. Nederhoed Woensdag ter vergadering gekomen was), lïet Kerkblad en De Bazuin; terwijl ook een nieuwe concept-Regeling ten opzichte der literarische en Theologische opleiding aan de Theol, School in behandeling werd genomen. De tijd schoot echter te kort, om deze gewichtige zaak af te handelen; zoodat de Cur, Verg. verdaagd moest worden tot D, V. Donderdag 19 Sept, 1895.

Na een hartelijk afscheidswoord van den Praeses Ds, W. Doorn en een wederwoord van dankbetuiging voor Z.Ews. leiding door den vicepraeses Ds. J. Bavinck, ging de vergadering Vrijdag omstreeks 'snamiddags 4 ure heil wen-i schend uiteen.

Achtervolge de Heere al haar arbeid genadiglijk met zijnen onmisbaren zegen in het belang der kerken en harer Theologische School.

C, MULDER,

Secr, V, het Doe, Coll.

Kampen^ 20 Juli 1895,

De ondergeteekenden zijn voornemens eerlang een buitenlandsche studiereis te doen, en verzoeken daarom beleefdelijk de gemeenten, vóór hun terugkeer geen beroep op hen uit te brengen. Tot medio September kunnen zij, bij leven en welzijn, de gemeenten dienen,

G. KEIZER.

C. LINDEBOOM.

Kampen., 17 Juli.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juli 1895

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 juli 1895

De Heraut | 2 Pagina's