GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Per deurwaardersexploit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Per deurwaardersexploit.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een staaltje van echt hiërarchische tyrannic wordt ons van een onzer Zuid-HoUandsche dorpen gemeld.

De dominé in de Hervormde kerk aldaar, verkondigt niet het Evangelie der Schrift, maar vergiftigt zijn gemeente, met de leer der spiritisten. Natuurlijk doet de Hervormde kerk hier niets tegen. Of men het socialisme of spiritisme, het modern ongeloof of de communistische droomerijen van Van Eden op den kansel brengt, laat de Haagsche Synode koud. Het pereat mundus fiat justitia heeft zij omgezet in: de kerk mag ten verderve gaan, wanneer de leervrijheid der domine's maar ongerept blijft.

Toch spreekt het wel van zelf, dat de gemeente er niet zoo over denkt. Zij begeert niet de door God gevloekte doodenbezweerderij, maar het Evangelie van den uit de dooden herrezen Christus te hooren. En waar de eigen herder steenen in plaats van brood geeft, daar zoekt men zielevoedsel in de Gereformeerde kerk en sluiten velen uit de Plervormde kerk zich bij haar aan.

En nu zet de spiritistische dominé alles op haren en snaren, om zijn onwillige schaapkcns in de schaapskooi te houden. Het is niet voldoende, wanneer men dezen spiritistischen dominé mondeling of schriftelijk kennis geeft, dat men met de Hervormde kerk gebroken heeft. Zelfs niet als men het doet per aangeteekenden brief, dien dominé zelf aan het postkantoor afhaalt en waarvoor hij het recu teekent. Och, als men eenmaal in deze spiritistische droomerijen verzonken is, dan wordt men zoo Oost-Indisch doof voor stemmen uit het werkelijk leven. En daarom — dat is domine's eisch — eerst wanneer een heusche deurwaarder komt, die bij deftig exploit in eigen persoon aan domine's meid beteekend, het feit meedeelt, dat Jan, Piet of Klaas niet langer lidmaat is van zijn kerk, dan zal hij het gelooven. Tot zoo lang blijft men, willens of onwillens, lid vande Hervormde kerk en — betaalt mee in de kerkelijke belasting. Het ontbreekt er nog maar aan, dat dominé bepaalt, dat de boodschap alleen gelden zal, wanneer ze eerst door tafeldans of medium als authentiek is geverifieerd.

En wat het ergste is, is dat deze gewetensdwang, zoo als hij zelfs door de Roomsche kerk niet wordt geoefend, niet de rijken treft, voor wie de kosten vaneen deurwaardersexploit een bagatel zijn, maar de armen. Een kerk moet wel diep gezonken zijn, die aan haar ^Ö»«2«^'J alle vrijheid laat, om God te loochenen en den Christus naar het rijk der sagen te verwijzen, maar die met zulke chicaneriën de gemeenteleden dwingen wil naar deze dwaalleeraars te blijven luisteren.

Natuurlijk zullen de betrokken personen wel zoo verstandig zijn, zich aan deze dwaze eischen niet te storen. Wanneer men per aangeteekenden brief het lidmaatschap der Hervormde kerk heeft opgezegd, en door het geteekend recu het bewijs in handen heeft, dat dominé den brief ontving, dan is dit voor de rechtbank volkomen voldoende. En wanneer het kerkelijk belastingbiljet dan toch bezorgd wordt, wachtte men rustig de beslissing van den kantonrechter af.

Il y a des juges \ Berlin. En wij kunnen ons niet denken, dat één kantonrechter in ons land, het wagen zou, met den eisch van dezen spiritistischen dominé mee te gaan. Hij zou er zich zelf mee belachelijk maken, en een storm van verontwaardiging in heel het land, zou hem leeren, dat men in Nederland van gewetensdwang, in welken vorm ook, niet is gediend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Per deurwaardersexploit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's