GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

GoRiNCHEM. De classis Gorinchem heeft in hare vergadering van 5 Mei praeparatoir geëxamineerd, en met algemeene stemmen beroepbaar gesteld in de Gereformeerde kerken, dencandidaat in de theologie, den Eerw. heer J, F. Colenbrander, wiens adres is te Varseveld.

Kort verslag van de Vergadering der

Classe Goes, op Woensdag 27 April 1904.

1. Ds. Donner opent de vergadering met gebed, nadat gezongen is Ps. 105 : 3 en gelezen Efeze d. : I—16,

2. Uit de lastbrieven blijkt, dat alle kerken tegenwoordig zijn.

3. Ds. Donner draagt het praesidium over aan Ds. Elffers. Ds. Donner fungeert als scriba ; Ds. Hoek als asessor.

4. Ds. van der Veen leest de notulen voor, e goedgekeurd worden.

5. Wordt besloten de JuU Classe niet te houden.

6. Regeling vacature-beurten. Baarland: Ds. Kerssies. Ds. Laman. Borssele: Ds. Elffers. Ds. Hoek. Ds. Kerssies. Ds. Laman. 's Gravenpolder: Ds. Laman. Ds. van der Veen. Ds. Donner. Ds. Elffers. lerseke: Ds. Donner. Ds. Elffers.

7. Wordt behandeld een voorstel van Goes alsook een van Biezelinge, inzake de 2e collecte voor de Vrije Universiteit,

De Classe oordeelt, dat deze collecte moet gehouden, en neemt met alle stemmen het voorstel aan : door de Univer-iteit worde rekening en verantwoording van deze gelden gedaan.

. Dit voorstel v/ordt naar de provinciale vergadering gezonden en kome alzoo ter Generale .Synode.

8. Naar aanleiding van een voorstel van Heinkenszand besluit de Classe dat de Classis Correspondent voortaan de ingekomen stukken aan den praeses der e. v. Class, vergadering zal opzenden*

9. Afgevaardigd worden naar de Prov. Synode de Dienaren pr J. H. Donner en R. J. v. d. Veen. „ „ sec. H. W. Laman en N. G. Kerssies. de Oudl. pr. C. Oranje en D. Melse. „ „ sec. C. de Schipper en G. Moerdijk.

10. Biejelinge ontvangt advies inzake een geval van grensregeling.

11. Rondvraag art. 41. D.K.O.

12. De vergadering wordt door den praeses met dankzegging gesloten.

Namens de Classe J. H. DONNER, Scriba.

Nieuwe regeling in zake Art. 13 D.K.

Beleefd en dringend verzoeken ondergeteekenden de Classicale vergaderingen, die nog geen antwoord inzonden op de toegezonden vragen ten behoeve eener nieuwe regeling voor de verzorging naar Art. 13 D. K., dit zoo spoedig mogelijk te doen.

Namens de dcputaten ad hoc,

J. H. DONNER.

M. B. RENKEMA.

Niemvdorp, Rijnsburg, 9 Mei 1904.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 mei 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 mei 1904

De Heraut | 4 Pagina's