GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De classis Gouda zal D.V. vergaderen op Dinsdag 3 Mei. Fanten voor het agendam in te zenden uiterlijk 12 April bij ondergeleekende.

DALHUIJSEN, consulent der toepende kerk.

Nieuwerkerk a, d, Ysel, 29 Maart 1910.

Particuliere Synode Drente.

De Particuliere Synode van de Geref. Kerken van Drente zal D.V. gehouden worden op Woensdag 8 Juni 1910 te Hoogeveen in de Geref. Kerk, aanvangende 's morgens 9 uur. Punten voor 't agendum worden tijdig ingewacht bij den eersten ondergeleekende.

Namens de roepende kerk te Hoogeveen: Ds. T. OEGEMA, h. t. praeses.

A. B. VISSER, scriba.

Classis Gorinchem.

Vergadering der classis Gorinchem D.V. Woensdag 4 Mei a.s., gewone tijd en plaats.

Punten voor 't a^endnm s.v.p. in te zenden vóór 17 April.

Namens den kerkeraad van de Geref. Kerk van Gorinchem: C. LINDEBOOM, praeses.

J. DEN BoEFx, scriba.

Gorinchem, 29 Maart 1910.

Classis Rotterdam.

De classis Rotterdam zal D.V. vergaderen op Dinsdag 3 Mei e.k., 's morgens 10 uur, in het kerkeraadsgebouw Ammanstraat 25 te Rotterdam.

Punten voor het agendum worden vóót r4 April ingewacht bij den eerst ondergeleekende.

Namens den kerkeraad van Hülegersberg (Terbregge): M. EooSEBOOM, praeses.

C. J. KONIJNENBURG, scriba.

Hillegersierg, 29 Maart 1910.

Kort verslag van de vergailéring^ër Geref. kerk in de classis Almkerk, gehouden den lydeu Maart 1910 te Nieuwendijfc.

1. Na het zingen van Pa. 89:3, en het lezen van Pdalm 48 opende Ds. J. A. Goedbloed de vergadering met gebed.

2. De credentiebrieven worden oagezien en in orde bevonden. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Aan een diaken wordt keurstem verleend.

3. Het moderamen wordt aldus saamgesteld: Ds. J, ~A. Goedbloed. praeses; Ds. T. H. de Jonge, assessor; Ds. H. L. Both, scriba.

4. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

5. Ds. Both brengt verslag uit van den arbeid der kerkvisitatoreu oyer 1909; naar aanleiding van dit rapport wordt nog over enkele dingen gesproken.

6. Ds. Bosch brengt verslag uit van de vergadering van het sappletiefonds tot ondersteuning van krankzinnigen in de classis, gehouden Woensdag 16 Maart te Almkerk.

7. Eenige mededeeliogen over den Etrangelisatie-arbeid worden door deputaten aan de vergadering gedaan.

8. Het onderzoek naar art. 41 D. K. O. heeft plaats. Hieruit blijkt, dat de hoop op ineensmelting der kerken Werkendam A en B grooter mag zijn dan tot dusver.

9 In de pauze worden de classicale kosten verrekend, en de collecten geïad voordeTheol. faculteit der V. U. en voor den Eyangelisatiearbeid. In het volgende kwartaal moeten de kerken collecteeren voor de Theol. school en voor de Zending.

10. Voor Waardhuizen en Giessen-Rijswijk worden de vacaturebeurten geregeld. Een verzoek der classis Bcsch, om de kerken van Heusden en Helmond in dit kwartaal een Zondag te willen dienen, wordt toegestaan. Ds. Bosch zal Heusden, Ds. de Jonge zal Helmond dienen.

11. Tot deputaten voor de Particuliere Synode worden benoemd: Als ptimi: de Ds. J. A. Goedbloed, F. Rispens en H. L. Both; en de oudl. H. W. Knol, P. van Drunen en C. Verhagen. Als secundi: Ds. W. Bosch, J. Osinga en T. H. de Jonge; en de oudl. C. A. Koekkoek, A. van Noorloos en A, Oost. Als deputaten voor den Evangelisatie-arbeid zullen van de Particuliere Synode weer voorgedragen worden: Ds. W. Bosch, Ds. J, A. Goedbloed en oudl. A. Oost. .

12. De volgende classis zal saamgeroepen worden door Sleeuwijk, en gehouden worden te Alnjkerk, den i6en Juni.

13. De assessor. Ds. de Jonge, spreekt het dankgebed uit, en de praeses sluit de vergadering-

Uit naam der classis: H. L. BOTH, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 april 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 april 1910

De Heraut | 4 Pagina's