GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gereformeerde Gezindheid.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerde Gezindheid.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gereformeerde Kerken.

BEROEPEN: Baarland, A. P. Lanting, te Oud-Loosdrecht. — Driebergen, S. Oudkerk, te Kraliogen, — Zevenhuizen (Gr.), K. v. d. Veen, te Knijpe.— Moordrecht, C, J. de Kruyter, cand. te Middelburg. — Epe, G. de Jager, te Brumisse.

BEDANKT : Siddeburen, A. RoUoos, te Ter Apel.

Andel. Ds. H. L. Both is voornemens Zondag 24 Juli afscheid te nemen van zijn gemeente en Zondag 7 Aug. intree te houden te Eindhoven. Als bevestiger hoopt op te treden. Ds. J.A. Goedbloed, van Nieuwendijk.

Leeuwarden Voor den herbouw onier Oosterkerk is deze week de eerste steen gelegd. Dr. W. A. van Es hield naar aanleiding van dit feit een toespraak, waarin hij deze gebeurtenis beschouwde in verband met de historie. Uit de geschiedenis bleek duidelijk dat God trots allen tegenstand, aan de kerk heeft gebouwd; daarom zij Hem dank gebracht, en bij dieu dank zij ons vertrouwen, dat de Heere ook verder helpen zal.

Den heer G. Brugsma was als oudste in het bestuur der kerk, het leggen van den eersten steen opgedragen. Nadat deze hieraan voldaan had, stelde hij den opzichter van het werk een enveloppe met inhoud voor het personeel ter hand. Daarna werd gezongen Psalm 130 : i, waarmee de plechtigheid geëindigd was.

Oudega. Dinsdag is hier de eerste steen gelegd voor het nieuwe kerkgebouw. Ds. D. Prins hield daarbij een passende toespraak over: sHet woord waarin deze steen rust; het woord waarom deze steen roept en een woord dat deze steen vergezelt».

De plechtigheid werd opgeluisterd door muziek van het Chr. Fanf. Corps. Nadat de aannemer Tiekstra een woord had gesproken, eindigde deze plechtigheid met het zingen van Ps. 89 : 7.

Haarlemmermeer {Oostzijde). Zondag trad voor 't laatst als onzen dienaar des Woords op Ds. W. S. Veliman. Hij sprak naar aanleiding van Ps. 103 : 2 over de weldaden des Heeren ook aan hem bewezen, stelde de gemeente den eisch van Gods woord voor tot gelooven; vermaande tot gehoorzaamheid aan dat Woord en wekte op tot dankbaar gedenken van de daden des Heeren. Door oud. Colijn en Ds. R. W. de Jong werd de scheidende leeraar hartelijk toegesproken. Z.Eerw. blijft in ons midden wonen.

Almelo. Onder bijwoning van een talrijke schare belangstellenden, is hier op 25 Juni een gedenksteen geplaatst in de in aanbouw zijnde nieuwe kerk. Onze leeraar, Ds. P. A Veenhuizen, die het voorrecht genoot, namens de gemeente, dezen gedenkwaardigen arbeid te mogen verrichten, sprak daarbij de gemeente toe naar aanleiding van het opschrift van den gedenksteen.

Dat opschrift, het woord »Rehobolh«, genomen uit Gen. 26 : 22, past zoo juist voor de Gereformeerde Kerk alhier om steeds in het nieuwe kerkgebouw de gemeente te herinneren aan 's Heeren wonderbare leiding.

De Koning der Kerk heeft Zijn volk ook in Almelo ruimte gemaakt en dat volk is hier gewassen.

Het nieuwe kerkgebouw, staande op een der meest geschikte gedeelten van de stad zal straks aan ruim 850 personen een plaats geven om te kunnen genieten van de verkondiging des Woords. En wanneer onder den zegen Gods nng meer plaatsen mochten noodig blijken, dan kan door het aanbrengen van galerijen het getal tot 1200 worden uitgebreid.

Toen de plechtigheid der steenlegging geëindigd was, werd bij monde van onzen leeraar de gemeente met al hare behoeften en al baren arbeid aan den Heere opgedragen en daarna steeg de lofpsalm »Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangend naar boven, naar Hem, die het welgemaakt heeft met ons en welmaken zal met al Zijn volk.

Nederlandsch Hervormde Kerk.

BEROEPEN : Tholen, J. v. Vliet, te Poortvliet. — Polsbroek, T. Lekkerkerker, te Wanswerd. — 01deen Nijeberkoop, J. G. v. Loenen, te Oldeholtwolde. — Ter Apel, G. W. Noordenhout, te Wier. — IJselmuiden, Dr. J. D. de Lind van Wijngaarden, te Putten.

Aiu.GENOMEN: Amsterdam, C. A. ter Linden, te Langweer. — Teiwolde, J. ten Bruggenkate, te Borculo.

BEDANKT : Zegveld, P. v. Toorn, te Sprang. — Amsterdam, Dr. A. Troelstra, te Utrecht. — Heer-Hugowaard, Dr. P. Proost, tt Oud«-en Nijehorne.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerde Gezindheid.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 juli 1910

De Heraut | 4 Pagina's