GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Reeds te lang

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Reeds te lang

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Reeds te lang zijn we in gebreke gebleven ie aandacht te vestigen op het Christelijk Comité voor Indië, dat verieders jaar te Amsterdam werd opgericht en ten doel aeeft de cultiveering van Indië in christelijken ^eest. Het wil dit inzonderheid doen ioor voorlichting te geven aan christelijke jongelingen, die zich voor den Indischen dienst zouden willen geven, maar niet op de noogte zijn van de betrekkingen, die daar voor hen openstaan.

Dit doel is zeker uitnemend. Steeds meer ontwaakt het gevoel, dat we een schuld hebben tegenover de rijke koloniën, die God de Heere ons schonk. Een schuld niet illeen op het gebied der zending, maar ook doordat we aan Indië niet geschonken iiebben wat het Comité noemt een christelijke cultuur. Wat naar Indië toog, om daar Dij den administratieven dienst in de balie, in landbouw, handel en nijverheid of op ^choolgebied werkzaam te z^n, vertoonde maar al te vaak het omgekeerde type van een «rnstig en oprecht christendom. Juist deze onchristelijke maatschappij, die zich daardoor in Indië ontwikkeld heeft, is in niet geringe mate oorzaak geworden, dat het Christendom onder de inlanders geen ingang kon vinden. Daarom is het ook voor den ': endingsarbeid van zoo hoog belang, dat dit anders worde en een geheel ander beeld van de Christelijke maatschappij hun voor •ogen worde gesteld. Onze christeujongemannen moeten daartoe naar Indië gaan, waar zulk een rijk arbeidsveld voor hen openstaat en waar ze kunnen toonen, wat een levend Christendom vermag.

Om hun daarbij den weg te wijzen, heeft het Christelijk Comité voor Indië het plan opgevat een reeks van gidsen uit te geven, die op onderscheiden gebied de gewenschte voorlichtingen kunnen verstrekken. Een eerste Gids is reeds verschenen voor de betrekkingen bij den administratieven dienst in Ncderlandsch-Indië, waarin kort ea zaakrijk wordt uiteengezet, welks eischen voor dezen dienst gesteld worden door de Regeering; welke betrekkingen in dezen dienst voor hen openstaan, en welke salarissen daaraan zijn verbonden; welke verloven na tienjarigen dienst worden toegestaan; welk pensioen wordt uitgekeerd na eervol ontslag en hoe voor de weduwen en weezen wordt gezorgd.

Christelijke ouders, die voor hun jongens een goede betrekking zoeken, zullen wel doen met zich deze Gidsen aan te schaffen. De geest van Jan-salie-achtighcid, gelijk indertijd Minister Idenburg het in de Kamer uitdrukte, die maakte dat men liever voor / 1600 en / 20CX) in ons land werkt, dan voor het dubbele in Indië, moet v/orden uitgebannen. Toch zij hooger geldbejag hier niet het motief, dat den doorslag geeft. Wat in de eerste plaats ons bewegen moet, is, dat onze Christelijke regeering ook voor den dienst in ladië mannen noodig heeft, die ons Christelijk geloof belijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Reeds te lang

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's