GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

VELDPREDIKING.

Verleende hulp in de maanden Januari—Februari 1916.

Vanuit TUburg:2 Jan. Ds Trenning, van Qlst, te Gbrilé en Tilburg, , 2 » Ds. Roos, van Vinkeveen, te Tilburg en Hilvareubeek. 30 » Ds. Schoemakers van Kampen, te Baarle-NaSsau, Ulicoten en Tilburg. 6 Febr. Ds. Impeta, van Avereest, te Goirle, .Hilvarénbeek en Tilburg. 13 » Ds. Dijk, van Rijswijk, te Goirle, Hilvarénbeek en Tilburg. 20 27 » Ds. Kramer, van Beverwijk, te Goirle, Hilvarénbeek en Tilburg. Ds. Taal, van Bruinisse, te UUcoten en Baarle-Nassau.

Vanviit Breda:9 Jan. Ds. Fernhout, van Amsterdam, te Heerstaaijen, Galder en Breda.

Vanuit Eindhoven:2 • Jan. Ds. Brussaard, van Meppel, te Eindhoven. > Ds. Hamming, van Groningen, te Valkenswaard en Borkel. » Ds. Both, van Eindhoven, te Maarheese en Budel. » Ds. Hamming, van Groningen, te Eindhoven. Febr. Ds. Both, van Eindhoven, te Valkenswaard-I Dr, Jansen, .van Witrnarsum, te Borkel en Valkenswaard. Ds. Beukema, van Schettena, te Eindhoven. > ^ Ds. Op 't Holt, van Bolsward, te Eindhoven.

Te 's-Hertogenbosch:16 Jan. Ds. Fleurke, van Berkel c. a. 13 Febr. Ds. Ringnalda, van 's-Gravenhage. 20 s Ds. Bouma, van Hoógeveen.

Te Vrijhoeven-Capelle ca.:2 Jan. Ds, Akkerhuis, van J'leeuwijk, te Sprang, Vrijhoeven en Heusden. 9 „ Ds. Hangelbroek, van Wirdum, te Vrijhoeven, Sprang en Heusden, 16 » Ds. Scholten, van Roden te » » > 30 » Ds. Ruijs, van Dinteloord, te » » » 6 Febr. Ds. Kapteijn, van Giesendam, te' » ' » > 13 » Ds. Gerber, van 's-Bosch, te » » »'

Te Rposendaal:2 jan. Ds. Kuiper, van Alblasserdam. 9 » Dr. ^Harrenstein, van N.-Scliarwoude. 16 » Ds. Diemer, Marrum. 23 » Dr. van Katwijk, Pijnacker. 30 ï Ds. Veder, van Zwolle. 6 Febr. Ds. Ploos v. Amstel, van Ulrum. 13 » Ds. Karssen, van Amsterdam. 20 > Ds. Meijering, van Katwijk a/R. 27 t Ds. V. Halsema, van Haastrecht.

Te Maastricht:30 Jan. Ds. Kerssies, van Den Ham. 6 Febr, Ds. Gispen, van Alphen. \.ö s Ds. Dijkstra, , van Lioessens. 20 j Ds. Bouma, van Schoonebeek. 27 » Ds. Bootsma, van Loosduinen.

Te Brielle:

9 Jan., Ds. Langhout, van Gaastmeer.

Te Venlo:20 Febr. Ds. Both, van Eindhoven. 27 Ds. Jonker, van Voorburg.

Te 's-Gravenmoer:16 Jan. Ds. van Leeuwen, van Houwerzijl. 23 » Ds. Krohne, van Zoutkamp. 1^ Febr. Ds. Warmenhovcn, van Aarlanderveen. 20 s Ds, Ingwersen, van BerUkum. 27 » Ds. Nomes, van Fijnaart.

Te Hellevoetsluis en N.-Helvoet. 2 Jan. Ds. Heidema, van Heinenoord. 9 » Ds. Langen, van Gouda. 16 r Ds. Schoemakers, van Katendrecht. 23 » Ds. V, Wijk, van Giesen O. en N. Kerk. 30 > Ds. Koopmans, van Grijpskerke. 6 Febr. Ds. Drenth, van Leimuiden. 23 » Ds. Elzenga, van Grootegast.

Te Rockanje:20 Febr. Oef. Kroeskamp, van Utrecht. 27 ï Ds. Verlare, van Kommerzijl.

Namens deputaten ad hoc: T. GERBER.

Bosch^ 10 Maart jgi6.

Vrye Universiteit. Vrije UrUversiieit. Men schrijft ons uit de Graafschap: Waar gewerkt wordt, wordt gewonnen. Dat blijkt ook hier. Na eenige samenkomsten, waarin de Vrije Universiteit in haar doel en strekking was besproken, ging het op oogsten aan en de opbrengst was zeer verbMjdend. Vermeerdering van contributie werd verkregen in Apeldoorn ƒ 74.SO, in Doesburg ƒ!.50, in Doetinchem /10, in Velp f 107, in Brum: men /'31, in ÉUecom jf 19.50, in Steeg' en Rheden ƒ17.50, in Dieren ƒ 58, samen ƒ 319, terwijl tot dekking van het tekort uit deze plaatsen resp. werd ontvangen: ƒ36, ƒ 14.50, ƒ8.50, ƒ30. ƒ 57.50, ^•12, ƒ7.50 en ƒ679.65,

samen ƒ 845.65. Jammer, dat tot nog toe te vergeefs in Zutfen naar broeders gezocht wordt, die ook daar den oogst kunnen binnenhalen. Evenwel, het Comité rust niet, riiaar zal trachten nog een naoogst te verkrijgen en te Zutfen vrienden te vinden. Voorzitter" van Jiet Comité is Ds. H. C. van den Brink te Dieren, secretaris Ds. A. Schippers te Doesburg, penningmeester H. Tiemens Hzn., te Apeldoorn, terwijl de verdere leden zijn Dr. J. Brinkman, te Velp, en Ds. S. Doornbos te Doetinchem.

L. E.

De ParticuUere Synode van Zuid-Holland (Z. G.) zal D. V. te Barendrecht vergaderen Woensdag 21 Juni a. s. Zoo noodig ook den volgenden dag. Opgave van de namen der afgevaardigden en van punten voor het agendum •vsjördt bij ondergeteekendc ingewachte vóór 21 Mei a. s.

Namens den Raad der roepende Kerk van Barendrecht. J, G. KUNST, Praeses.

Barendrecht^ 20 Maart '16.

De. Kerkeraad der Geref. Kerk van Warffum besloot zoodanige miaatregelen te nemen, dat collectanten in de gemeente slechts dan kans vah slagen hebben, indien ze voorzien zijn van een (minstens 3 weken te voren aan te vragen) gewaarmerkt bewijs, . dat de kerkeraad hun É^Hvrage steunt.

Classis Gouda.

De Kerk van Oudewater roept de Kerken der classis Gouda saam ter vergadering D. V. op Dinsdag, 2 Mei 1916 te Gouda. Punten voor het agendum worden ingewacht tot 10 April e. k. bij den eerstondergeteekende.

J. C. C. VOIGT, ptaeses. A. GELDERBLOM, scriba.

Oudewater., 24 Maart 1916.

Classis Amersfoort.

De vergadering der Classis zal Dinsdag 11 April gehouden worden te Amersfoort, aanvang 9 uur.

Punten voor de Agenda worden voor 25 Maart ingewacht bij den eerst ondergeteekende.

Namens den Kerkeraad der roepende kerk. Ds. M. M. HORJUS, Fraeses. JOH. TIMMERMAN, Scriba.

Oud Loosdrecht., 16 Maart 1916.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1916

De Heraut | 4 Pagina's