GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 94

Bekijk het origineel

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 94

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

NOTULEN der Vergadering gehouden op Woensdag 12 December 1945, des namiddags half 3, in Restaurant „Caland-West", Nieuwe Binneweg 20 te Rotterdam. D e Voorzitter, D r J. F . Reitsma, opent de vergadering met gebed en Schriftlezing. In zijn welkomstwoord aan de talrijke aanwezige leden herdacht hij degenen, die aan onze Vereeniging in de voorbijgegane jaren van oorlog en bezetting ontvallen zijn door den dood. Hij deelt mede, dat van allen een levensbericht in het orgaan zal w o r d e n opgenomen. M e t kennisgeving afwezig zijn de leden G. W . Bakker, D r o g e n dijk en D e Graaf. H i e r n a verkrijgt D r C. C. Jonker het w o o r d tot het houden van een voordracht over : ,,Atoomsplitsing". Hiermede bedoelt men tegenwoordig de splitsing van de kern van het atoom. Deze kern bestaat uit evenveel deeltjes als het atoomgewicht aangeeft. E e n deel hiervan w o r d t gevormd door de positief geladen ,,.protonen" en de rest door de ongeladen ,,neutronen". Is het aantal protonen van twee kernen gelijk, maar het aantal neutronen verschillend, d a n zijn de bijbehoorende atomen in chemisch gedrag geheel gelijk en men noemt ze ,,isotopen". D e deeltjes in de kern worden door sterke aantrekkende krachten bijeen gehouden en hun gedrag is te vergelijken met dat van de moleculen in een vloeistofdruppel. W i l men een der deeltjes uit de kern verwijderen, dan moet men energie toevoeren door een of ander projectiel op de kern af te schieten. D e kans om deze te raken is natuurlijk zeer klein, maar lukt dit, dan kan een verandering optreden in de samenstelling der kern en men spreekt van een kernreactie. Er zijn nu kernreacties, waarbij na het treffen door een neutron, de kern in tweeën breekt. Bij deze reactie komt d a n een groote hoeveelheid energie vrij, die ruw genomen een millioen maal zooveel is als bij chemische reacties. Sinds 1934 heeft men in navolging van Fermi onderzoekingen gedaan over de gevolgen van het beschieten van U r a a n met n e u t r o nen. In 1939 stelden H a h n en Strassmann vast, d a t de U r a a n k e r n in twee ongeveer gelijke helften breekt, terwijl spoedig d a a r n a a a n getoond werd, dat van de beide voornaamste U r a a n isotopen (met atoomgewichten 238 en 235) juist het zeer zeldzame U r a a n 235 bijzonder vatbaar w a s voor de splitcing. D e belangstelling hiervoor steeg nog aanzienlijk, toen bleek, dat bij elke splitsing 2 a 3 neutronen ontstaan, die nieuwe kernen tot splitsing kunnen brengen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid van een z.g. kettingreactie. Uit het Amerikaansche rapport ,,Atomic E n e r g y " door H . D . Smyth blijkt, d a t men in 1940 van deze feiten u i t g a a n d e een onderzoek heeft ingesteld n a a r de mogelijkheid van de kettingreactie en men er in geslaagd is deze op twee manieren te verwezenlijken : n.l. èf langzaam öf zeer snel verloopend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1946

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 248 Pagina's

1946 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 94

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1946

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 248 Pagina's