GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VRAGENBOS.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VRAGENBOS.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een tweetal vragen wacht sinds eenigen tijd op beantwoording.

De eerste luidt: behoort de ontvangenis en geboorte van onzen Heiland tot Zijn borgtochtelijk werk, of is hel - daarvan slechts voorbereiding en vangt dit werk zelf pas na de geboorte aan?

Ons antwoord kan luiden, zeer zeker behoort de ontvangenis en geboorte tot het borgtochtelijk werk van Christus. Dit wordt duidelijk uitgesproken in Art. XVIII en XX van onze Nederl. Geloofsbelijdenis.

Moeilijker is een tweede vraag. Ze gaat uit van het door ons beleden feit, dat er ook in de heerlijkheid verschil zal zijn. Alle kind-eren Gods zullen ten volle zalig zijn, maar in de heerlijkheid bestaan graden. Hangt nu ook die graad van heerlijkhei-d samen met de natuurlijke begaafdheid, welke God den mensch heeft geschonken?

We zouden op deze vraag niet een in elk opzicht afdoend antwoord durven geven. Eenerzijds kan uit een plaats als 1 Kor. 15:34 vlg. afgeleid worden, dat er zeer zeker een nauw verband is tusschen den staat der heerlijkheid en het leven op aarde. We kunnen ook moeilijk aannemen, dat God gaven van hart en hoofd geeft, om die straks verloren te laten gaan. Maar aan de andere zijde leert de Schrift duidelijk, dat het genadeloon in den hemel evenredig is aan het werk, dat op aarde werd verricht in den dienst van God, 1 Kor. 3:10—^15; 2 Kor. 4:17; Hebr. 11:26 enz. enz. Dat geeft ons de voorstelling, dat het loon bepaald zal worden naar het gebruik dat van de natuurlijke begaafdheden is gemaakt, niet naar die begaafdheden zelf. Trouwens ook van de duivelen geldt, dat ze hoog begaafd zijn, er kunnen ook hoogbegaafden in de hel komen. Zoo is het ook te verstaan. Of we al dan niet begaafd zijn, hangt niet van ons toedoen af, al mag - gebrek aan begaafdheid gebracht tot de gevolgen der zonde. Maar of we onze gaven goed of slecht gebruiken, ligt voor onze verantwoordelijkheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juli 1928

De Reformatie | 4 Pagina's

VRAGENBOS.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 juli 1928

De Reformatie | 4 Pagina's