GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

BOEKBESPREKING

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BOEKBESPREKING

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

„De Nederlandse volkskarakters", samengesteld onder redactie van Anne de Vries en P. J. Meertens. J. H. Kok — Kampen. 1938.

Dit werk verscheen in groot kwarto formaat, met 60 origineele karakterfoto's van Willem van Malsen. Het is inderdaad „een zeer bijzonder prachtwerk" geworden. We geven hier een opsomming van de bijdragen en haar schrijvers:

De Nederlanders (Dr Th. van Schelven); De Groningers (K. Ter Laan); De Friezen (J. P. Wiersma); De Drenten (Anne de Vries); De bewoners van Twente en Oost-Salland (Mr G. J. ter Kuile Sr); De bewoners van Noordwest-Overijsel (H. J. Moerman); De Veluwenaars (Jac. Gazenbeek); De Achterhoekers (G. J. Klokman); De Betuwnaars (K. Lantermans); De Utrechtenaren (Dr P. H. Bitter Jr); De bewoners van het Gooi (Floris Vos); De Noord-Hollanders (Dr J. P. Kruijt); De Amsterdammers (Dr H. Polak); De Zuid-Hollanders en West- Utrechtenaren (Jo Ypma); De Hagenaars (Emmy van Lokhorst); De Botterdammers (B. Stroman); De Zeeuwen (P. J. Meertens); De West; Brabanders (Corn. J. P. Slootmans); De Oost-Brabanders (Antoon Gooien); De Limburgers (Dr W. Houkens); De Noordzeevissers (A. Wapenaar); De Zuiderzeevissers (Ali van Wijhe—Smeding); De West- en de Frans-Vlamingen (Dr W. Pee); De Oost-Vlamingen (Prol. Dr Paul de Keijser); De Gentenaren (Prol. Dr Paul de Keijser); De bewoners der Antwerpse Kempen (Dr B. Sterkens); De Antwerpenaren (Dr Paula Sterkens—Gieters); De Vlaams-Brabanders (Henri Pauwels); De Brusselaars (Cypriaan Verhavert); De Limburgers (Lambert Swerts); De Nederlandse Joden (Dr J. Leydesdorff); Het Nederlandse gelaat (Willem van Malsen).

We hebben voor dit boek bizondër veel respect. De foto's zijn bizonder suggestief. Het model, dat een fotograai zich kiest, kan onder verscheiden aspecten bepaald zijn. Zoo zouden wij voor ons in den boerenarbeider uit Ambt-VoUenhove (tegenover bldz. 97) niet het bepaalde type herkennen, dat voor onze eigen herinnering leeft. Maar in 't algemeen zijn de foto's boven eiken lol verheven. De redactie heelt zich op het standpunt geplaatst, dat ze alleen voor de keuze der medewerkers verantwoordelijk wilde zijn; en zoo is iedere medewerker hoofdelijk aansprakelijk voor zijn eigen bijdrage. We gelooven niet, dat dit anders gekund heeft, al is natuurlijk de schaduwzijde van de gevolgde methode, dat een enkele auteur (we denken met name aan Antoon Gooien) zijn bepaalde conlessioneele opvatting wat al te gemakkelijk aan het woord laat komen. Daar staat tegenover, dat er anderen zijn, die op gelukkige wijze met de overige auteurs hebben kunnen medewerken. Wat over de Zeeuwen gezegd wordt, met name dan over hun „mysticisme", lijkt ons niet in alle opzichten juist. Het zou echter onbegonnen werk zijn, op détails critiek te oefenen. Hoofdzaak is, dat ook in de keuze der te raadplegen litteratuur op bewonderenswaardige wijze naar volledigheid is gestreefd (ook uit artikelen, waarbij ook ons Wad hier en daar een plaats innam, is geput). Het geheel is dan ook een waardevol standaardwerk geworden. We kregen in den laatsten tijd wel eens boeken onder de oogen, waarbij de foto hoofdzaak was en de bijdrage in proza bijzaak, maar hier is gelukkig een betere methode gevolgd. De uitgever heeft het boek een voorname uitvoering gegeven, en we achten deze uitgave een der beste, die in den

laatsten tijd van de pers gekomen zijn.

Eve Curie, „Madame Curie, haar leven en werk". Vertaling van WiÜy Corsari. H. P. Leopolds Uitg.-Mij, N.V. — Den Haag. 1937.

Voorzien van enkele zeer goede foto's geeft dit boek van 405 pagina's een overzicht van het leven en werken van madame Curie. Men weet, dat zij zeer verdienstelijk werk geleverd heeft, met name dan op het gebied van de radio-activiteit, een naam, die madame Curie zelf heeft voorgesteld. Op levendige wijze wordt het verhaal gedaan van de volhardende onderzoekingen, die de heldin van het verhaal heeft ingesteld, van de moeilijkheden, die zij moest overwinnen en die zoo ingrijpend waren, dat haar dood te wijten is geweest aan „den waren schuldige: het radium". Men begrijpt, dat het boek niet geschreven is van christelijk standpunt. Toch is het voor onze kringen zeer wel te gebruiken, en kan men het ook ter lezing geven aan hen, die op het gebied der natuurwetenschappen leeken zijn, want het werk is in den goeden zin des woords populair gehouden. We hebben er met belangstelling en voldoening

kennis van genomen.

K. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 mei 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

BOEKBESPREKING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 mei 1938

De Reformatie | 8 Pagina's