GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Synode-besluiten.

n „The Banner" van 23 Juni gaf Ds H. J. jssfïuiper een kort overzicht van enkele belangrijke -Besluiten, door de synode der Chr. Geref. Kerk fin Noords Amerika genomen. Hier volgen er enkele:

Bij den kerkdienst, waarin de viering van het sHeilig Avondmaal wordt voortgezet, zal het Avondjmaalsformulier niet in verkorten vorm worden igebruikt.

Er werd een commissie benoemd om de voorestelde herziening van het Kort Begrip te betndeeren en zoo- noodig te wijzigen.

Goedkeuring werd verleend aan het plan van de ommissie voor inwendige zending om gebruik te aken van de radio als middel tot het bereiken van de „intellectueelen" met hel evangelie, overieenkomstig de gereformeerde interpi-etatie daarvan.

Aan bestaande inrichtingen voor de scholing van ©eken-medewerkers wordt steun verleend, maar [de synode wil over geen van deze scholen hef "inanciëel of godsdienstig o-ppertoezicht op zich nemen.

Voorstellen om terug te keeren tot het systeem van tweejaarlijksche synodes werden verworpen. De synode zal voortaan nog jaarlijks bijeenkomen. ^

Gliristeüjke Zcé-bQweging in Griekgnlantl.

Aan de „Reformierte Kirchenzeitung" van 11 Sept. 1938 ontleen en wij het volgende:

In Griekenland bestaat een talrijke broederschap, die zich de Zoé-(levens)beweging noemt, en de verdieping van het geestelijk leven in de orthodoxe kerk ten do-el heeft. Ze is gesphtst in vier gro-epen:

De Paulus-groep voor inwendige zending bestaat thans tien jaar, en werkt onder leiding van Prof. Bratsiotis van Athene. Deze groep telt 100 leden, ea tracht de orthodoxe leer te verbreiden door middel van zondagsscholen, evangelisatie, steun aan theologische studenten, uitgave en gratisverspreiding van religieuze geschriften, enz.

Een tweede groep bestaat uit academici, en wijdt zich sinds vijf jaar aan socialen arbeid. Hiertoe behooren plm. 200 studenten van verschillende faculteiten. Deze groep is aangesloten bij de Wereldfederatie van Christen-Studenten, en werkt in studentenkringen.

De pan-hellenistische christelijke oudervereeniging bestaat thans drie jaar, en telt 1500 leden. Deze tracht het familie- en maatschappelijk leven alsmede de scholen in christelijken zin te beïnvloeden, om zoo- de anti-christelijke stroomingen vaii dezen tijd te weerstaan, o.m. door het uitgeven van geschriften.

Onlangs is opgericht een vereeniging van christelijk© wetenschapsbeoefenaars, dae thans 50 leden telt, en ten doel heeft een band te vormen tusschen de gegradueerden, die als christenen op het Gri-eksche volksleven willen inwerken. Dit geschiedt o.m. door het tijdschrift „Atkines" (Lichtstraal).

Deze Zoé-beweging, die onder leiding staat van vader Seraphim, tracht niet allereerst de massa te bereiken, maar wil degenen, die zich christenen noemen, samenbrengen ter verdieping van liun

geloofsleven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 november 1938

De Reformatie | 8 Pagina's