GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„Het Woord Gods in den Brief aan de Hebreen", door C. Veenhof. D. H. Littooij Azn, Terneuzen. 1946.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Het Woord Gods in den Brief aan de Hebreen", door C. Veenhof. D. H. Littooij Azn, Terneuzen. 1946.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Deze rede, waarmede prof. Vjsenhof zijn hoogleeraarschap aan de Theologische School te Kampen aanvaardde op 19 Juni 1946, verschijnt nu eerst in druk, doordat de Heer A. Littooij D. Hzn, die haar uitgeven zou, spoedig na ontvangst der copie stierf, en er toen eerst regelingen getroffen moesten worjien voor de voojftzetting dezer uitgeverij, maar zij heeft daarmee niets van haar actualiteit verloren. Dit is eene rede, die hare waarde blijft behouden, zoodat ieder, die voortaan over den brief aan de Hebreen spreken of schrijven gaat, of daaruit wil preeken, goed zal doen eerst haar weer in te zien en door te lezen. Zij 'gaat na, hoe in dezen brief over het woord of spreken Gods gesproken wordt, en wat daarvan telkens gezegd wordt in de verschillende hoofdstukken en op de onderscheiden plaatsen. Zoo komen ter sprake Gods belofte en haar inhoud en vervulling, of ook niet-vervuJling bij ongeloof, Hebr. 4 : 19, diathèke of beschikking, de kracht van Gods Woord, enz., en dit alles ook in tegenstelling met roomsche, doopersche, Luthersche, Barthiaansche leeringen. Prof. Veenhof beroept zich, vooral indeAanteekeningen achter deze rede, veel op Calvijn. Uitteraard worden in deze rede zakelijk ook behandeld de dogmatische geschillen in de Gereformeerde Kerken sedert 1942, » waardoor deze rede, van hoe duurzame waarde ook, tevens zeer actueel is. Vooral moge daarvoor gewezen worden opdeAanteekeningen 16, 30, 42, waarin Calvijn's uiteenzettingen over verbond, belofte, ratum of rechtsgeldig, sacramentsinwerking enz. worden medegedeeld, en waaruit zoo duidelijk te zien is, hoe ver H.H. J. Ridderbos, Aalders, Grosheide, Berkouwer e.a. met hun uit-en inwendige zijde van het verbond, verbond en verschijning van het verbond, vollen en niet-voUen doop e.d.g. afwijken van de uitleggingen van Calvijn, en dat zij in dezen van Calvijn weinig of niets schijnen te weten.

Deze rede is dus eene belangrijke publicatie. En zii laat zich aangenaam lezen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 december 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

„Het Woord Gods in den Brief aan de Hebreen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 december 1947

De Reformatie | 8 Pagina's