GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

synodes in Ruimeren en in engeren zin.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

synodes in Ruimeren en in engeren zin.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Men weet dat onzerzijds een oecumenische synode van (werkelijk) gereformeerden een eisch des Heeren geacht wordt (in 1939 hebben we in de Sneeker synode al gezegd: negeer dus de gereformeerde Prot. Ref. Churches, waartoe rev. Hoeksema behoort, niet). En eveneens, dat in 1946 te (3rand Rapids een conventikel geweest is, dat zich (niet zonder verbazing ook der leden) aandiende als oecumenische gereformeerde synode. Daar was geen plaats opengelaten (door de samenkomende partijen) voor de amerikaansche Prot. Ref. Churches, noch voor onze eigen kerken. Hoewel beide laatstgenoemden de drie formu-4ieren van eenigheid handhaven. Eveiimin de nederlandsche Chr. Geref. Kerken zijn gevraagd.

Men komt over eenigen tijd weer samen. In Amsterdam.

In dien tusschentijd is natuurlijk weer de vraas? aan de orde: wie moeten wel en wie niet.tot deelneming worden uitgenoodigd.

Dienaangaande kan men in de buitenlandsche pers merkwaardige dingen lezen.

Er is b.v. gezegd: we kunnen geen kerken vragen, die tot één der saamroepende kerken zeggen: g ij moet ubekeeren van die endie zonde. Daarom b.v. kunnen de Prot. Ref. Churches niet gevraagd worden. Beste menschen overigens, maar ja: ze zeggen dat we ons bekeeren moeten van de zonden van 1924. Het gaat toch niet, dat we dan samen synode zouden houden?

Dat beteekent dus: als de kerk van A tot die van B, of de classis C tot de classis Di, of de particuliere synode van E tot die van F zegt: ge moet u bekeeren van die en die zonde, dan kunnen ze niet meer samen vergaderen.

Een ander zei: kijk eens: er zijn zusterkerken èn met elkaar corresip ondeerend e, d.w.z. correspondentie voerende kerken. Met de eerste leeft ge samen in engeren zin (ge erkent de ambtsdragers over en weer), met de tweede is het contact veel losser (alleen maar correspondentie). Misschien is die onderscheiding — zoo werd verder betoogd - -een gemakkelijk hanteerbaar directief voor het behalen van de grenzen eener oecumenische synode. Die eerstgenoemde groep (zusterkerken) kan natuurlijk pas recht samen vergaderen. Maar voor de tweede groep zou op grond van het feit van 't correspondentie-onderhouden toch ook wel op een of andere manier een plekje kunnen worden ingeruimd.

We krijgen, als dit verdeelingsprincipe ingang vindt dus 2-erlei „synode".

Een synode in engeren zin en een synode in ruimeren zin.

Of: een volle en een niet-voUe synode.

Of: een synode van een kerkverbond (of - verband) naar de inwendige zijde èn een synode van een kerkverbond (-verband) naar de uitwendige zijde.

Het Praeadvies kan het rijtje wel aanlengen.

Hoe het moet met die binding ^(een synode bindt immers) ?

Wel: een binding in presiesen en een binding in rekkelijken zin, En zoo voort.

En: een artikel 31 in engeren zin (dezen keer beginnen we daarmee) en een artikel 31 in ruimeren zin.

Kerkgeboden van den eersten graad èn van den tweeden.

Hoe het met de licentie van bekeeringsoproepenstaat? Misschien moeten de zusters eerst „corr respondeeren" eer ze elkaar de bekeeringsnoodzaak • mogen voorhouden.

O drie formulieren!

O quantite negligeable!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 december 1947

De Reformatie | 8 Pagina's

synodes in Ruimeren en in engeren zin.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 december 1947

De Reformatie | 8 Pagina's