GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Oproep voor den curSus Hebrajcus

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oproep voor den curSus Hebrajcus

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De laatste jaren bleek aan onze Hoogeschool (evenals trouwens aan andere verwante instellingen) de elementaire kennis van het Hebreeuwscii, die noodig is voor het volgen van de colleges in die taal, vrijwel algemeen nihil te zijn. Op Gymnasia e.d. was het vak reeds lang facultatief, en waarschijnhjk is het voor een goed deel aan de oorlogsomstandigheden te wijten, dat dit vak volkomen in het gedrang kwam en ook bijna niemand der aanstaande theologische studenten dg lessen Hebreeuwsch volgde.

Het gevolg was, dat de betrokken hoogleeraar tot de Kerstvacantie zijn colleges moest besteden aan de eerste beginselen van grammatica etc, en pas de resteerendè - maanden een begin kon maken met de lec-, tuur.

Op voorstel van het College van Hoogleeraren hebberi Curatoren besloten een poging te doen om in dezen verbetering te brengen. Bij w ij z e van proef zal dit jaar een Cursus Hebraicus worden georganiseerd in Zwolle gedurende de maand September. De leiding daarvan is toevertrouwd aan dhr T. J. A. Delhaas aldaar. Van zijn hand vindt men nadere mededeelingen omtrent de regeling hieronder.

Allen, die het voornemen hebben om zich met October voor het eerst aan onze Hoogeschool te laten inschrijven, worden dringend opgewekt dezen

cursus te volgen. Op de colleges zal dan direct een aanvang worden gemaakt met de lectuur.

B. HOLWERDA,

h. t. Rector.

Onder verwijzing naar bovenstaanden oproep deelt ondergeteekende mede, dat de cursus — zoo de HEERE wil en wij leven — geopend wordt op Maandag 29 Augustus en gesloten op Zaterdag 1 October. De bedoeling is om de grammatica en (vooral) het oefenboek van Dr Nat-Dr Koopmans op practische wijze en zoo veel mogelijk onder de knie te krijgen.

Tevens zal ondergeteekende zich. gaarne belasten met de onderbrenging der cursisten bij Gereformeerde gezinnen in Zwolle en omgeving. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten zullen (indien noodig, naar draagkracht) over de cursisten worden omgeslagen. Maar niemand behoeft zich door de gedachte aan „een extra-maand kostgeld" te laten afschrikken. De Gemeente van onzen Heere Christus in Zwolle en omgeving is de herbergzaamheid niet vergeten (Hebr. 13 : 2) en zal ook in dezen stellig daarnaar trachten (Rom. 12 : 13).

Alle nadere bijzonderheden en beantwoording van vragen volgen (per circulaire of per brief) na s c h r i f-t e 1 ij k e opgave aan onderstaand adrea. Betracht haast, t i r o n e s !

Zwolle, Bloemendalstr. 6 (tel. 7586)

T. DELHAAS.

door­ Willen provinciale kerkbaden dezen oproep geven ?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 augustus 1949

De Reformatie | 8 Pagina's

Oproep voor den curSus Hebrajcus

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 augustus 1949

De Reformatie | 8 Pagina's