GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tweetal te: Hattem (2e pred. plaats), M. J. C. Blok te Berkel en

C. van Ommen te Almelo. Beroepen te: Glanerbrug-Oldenzaal, C. van Ommen te Almelo. Nijkerk, Oand. J. de Feyter te Axel.

Aangenomen naar: Opende-Surhuisterveen, I. van Til te Hoek.

Bed ank t-voor: Enschede, G. Visée te Kampen. Nijkerk, C. van Venetië te Wormerveer. Maassluis, J. Kamphuis te Perwerd—^Hallum.

— ZWIJNDBECHT. Adres Zendlngscomm., W. van Loon, Kerkstraat 25.

— DS J. DE WAARD te Kampen, maj.-legerpredikant, is tijdelijk belast met de functie van gew. legerpredikant bij het 4e militair gewest.

— EMMELOORD, MARKNESSE EN ENS. De dienst in Ramspol is wegens opheffing van het kajnp gestaakt en er zullen nu voortaan ook in Ens twee diensten worden gehouden, mede met het oog op de ontwikkeling van Nagele.'

Er zijn nu drie dorpscentra waar geregeld twee diensten worden gehouden: Emmeloord, Marknesse en Ens. «

— HIJKEN. De kerkeraad besloot, mede op verzoek, op de catechisaties de vrijmaking te doen behandelen.

— HAMILTON (CANADA). Het was een rijke dag voor de Eerste Prot. Geref. Kerk van Hamilton Ont. Canada, waar zij haar eigen herder en leeraar mocht ontvangen in Ds H. Veldman, gekomen van Kalamazoo, Mich. U.S.A. Prof. Hoeksema, welke de leiding van de-

zen dienst op zich had genomen, sprak votum en zegengroet uit, verzocht de gemeente te zingen Ps. 116 : 1, 2, 3, las Jes. 40 : 1—11, daarna de Wet des Heeren, waarop de gemeente antwoordde met Ps. 32 : 5. Hierna ging de consulent Ds C. Hanko van Grand Rapids voor in gebed.

Prof. Hoeksema, andermaal het woord verkrijgende, verzocht de gemeente te zingen Ps. 63 : 4, 5, waarna hij het Woord tiediende uit Jes. 40 : 1 en 2. Prof. Hoeksema wees op den troostinhoud van den tekst, en stond stil bij: e. dat de tekst spreekt van troost voor Gods volk; 2e. dus niet van troost voor allen; 3e. daarom die troost heerlijk voor Zijn volk.

Na deze predikatie las Ds Hanko het formulier tot bevestiging van dienaren des Woords, waarop Ds Veldman Ps. 134 : 3 werd toegezongen.

Ds Veldman beëindigde dezen dienst met het uitspreken van den-zegen.

Er werden geen toespraken gehouden. Des middags deed Ds H. Veldman Intrede in zijn nieuwe gemeente, het Woord bedienende uit Ef. 6 : 19. waar-In hij zeide, dat de kerk van alle eeuwen in dit hoofd­ stuk vermaand wordt sterk te zijn tn den Heere, en gezegd wordt de wapenrusting aan te doen en te volharden in het gebed, ook en juist het gebed om de opening van den mond van den dienaar des Woords, om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken.

Bij drie punten stond Ds Veldman stil: Ie. den inhoud; 2e. de noodzakelijkheid; 3e. de vrucht van dat gebed.

Na deze prediking werd gezongt^ k? s. 130 : 3 en Ps. 134 : 3, waarna Ds Veldman de zegenbede uitsprak.

Ook nu werden geen toespraiken gehouden.

— GOUDA. 26 Januari 1.1. nam de gemeente te Gouda haar eigen kerkgebouw in gebruik. Men was daartoe In gemeentevergadering bijeen gekomen. De plaatselijke predikant. Ds G. Koenekoop, opende met het laten zingen van Ps. 75 : 1, las daarna dezen psalm en ging voor in gebed. Via de , , St. Jan", „Remonstrantsohe kerk" en het gebouw van de „Chr. Gereformeerden" liep de weg voor deze gemeente, waarlangs zij — onder grooten dank aan den KBERE — thans een eigen gebouw in gebruik heeft kunnen nemen. Na verwelkoming in het bijzonder van enkele afgevaardigden en een woord van dank aan allen, , die hun krachten hebben gegeven om tot dit resultaat te komen, gaf de predikant het woord aan den secretaris van de bouwcommissie, broeder van Maaren, uit wiens verslag we enkele bijzonderheden aanteekenden. Het gebouw — hetwelk in verren staat van ontbinding verkeerde — benoorde aan de Nederduitsch Ger. Gemeente en dezebood het te koop aan op zeer korten termijn. Wie thanshet zeer fraaie gebouw beziet, moet den kerkeraad, commissie en uitvoerders roemen. Br Verveen verzorgde geheel belangeloos de architectuur.

Nadat het Evangelisatie-koor enkele liederen had gezongen onder leiding van br A. Herstel, besloot Ds Koenekoop dezen mooien avond met een ernstig opwekkend en vermanend woord, liet zingen Ps. 138 : 3 en bracht daarna den grooten dank en blijdschap van de gemeente voor Gods troon.

Na afloop was er gelegenheid verschillende fraaie geschenken te bezichtigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 februari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's