GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De trouwboekjes der dominees krachtiger bindmiddel dan 't boek van onze trouwe God ?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De trouwboekjes der dominees krachtiger bindmiddel dan 't boek van onze trouwe God ?

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

, , Het kerkelijk vraagstuk in Nederland" — als we dat nu eens zo noemen m.ogen — heeft een proeve van oplossing gevonden. Op het voormalige eiland Urk. Aldaar is het geschied. Althans zo we het Chr. Nationaal Weekblad „Het Urkerland" onder redactie van K. H. van Urk te Urk mogen geloven. Dit blad bericht op 26 October 1951 dat de Christelijke Gereformeerde Kerk ter plaatse in cand. C. de Hartog een nieuwe dienaar ontving. Behalve de bevestiger ds Laman, Chr. Geref. predikant te Rotterdam, namen aan de handoplegging deel ds R. Kok, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal en ds Van Kooten, Ned. Herv. predikant te Erandwijk en voorts nog ds Van Doorn, Chr. Geref. predikant te Ermeloo en Ds Van Minnen te Huizen (N.H.). Waaruit we kunnen zien, dat op Urk en eveneens te Enne!00 en te Huizen (N.H.) en te Rotterdam de kerkelijke grenzen zijn verlegd. Te Urk zouden ook de plaatseüjke predikanten, de Hervormde, dp Synodalistische en de Gereformeerde dominee 'aan de plechtige afzondering tot de dienst (Hand. 13 : 3) wel hebben mogen deelnemen, als Ja, als het trouwboekje van die heren maar in orde was geweest! Als zij maar evenals ds R. Kok van Veenendaal en ds Van Kooten van Brandwijk met de nieuwe dominee van Urk verzwagerd geweest waren. Want ds Kok is de schoonvader en ds Van Kooten de zwager van de bevestigde Urker predikant. Daar in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Urk is deelname aan de handoplegging geoorloofd op vertoon van het trouwboekje. Door de kracht van dat trouwboekje der dominees vallen de kerkmuren. En ontstaat, althans voor de duur van de plechtigheid, die geschiedde onder een open Bijbel, een familiale oecumene.

Deputaten voor eenheid onder Gereformeerde belijders, benoemd door de jongste synode der Christelijke (jfereformeerde Kerken, kwamen in hun laatste missive aan onze deputaten op te merken, dat er bij de Gereformeerden een kerkbegrip gevonden werd, dat voorshands een steen op de weg tot hereniging was. Zouden ze hun aandacht niet óók eens richten op Urk? En in verband met wat daar geschiedde bedenken, dat onze Heiland ons geleerd heeft, dat de eenheid der kerk juist niet gelegen is in de trouwboekjes der discipelen, maar in Het Boek van Gods Trouw? „Zie, mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil mijns Vaders doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder". Matth. 12 : 49, 50.

En bijaldien het mocht gebeuren, dat die deputaten aan de oecimiene-van-de-trouwboekjes aandacht besteedden, dan zou een toetsing van de Urker bevestigingspreek wellicht ook haar nut mogen hebben. Deputaten hadden óók bezwaren tegen de prediking in de Gereformeerde Kerken. Het zoix van belang zijn die bezwaren concreet te horen. We luisteren gaarne. Het is ook in dezen een vriend die ons onze feilen toont. Maar men steke ook de hand in eigen boezem.. Ds Laman bevestigde de candidaat te Urk met de tekst: Heere, God mijns heeren Abrahams, doe haar mij toch heden ontmoeten". Gen. 24 : 12a. Hetgeen geschreven staat van Eliëzer, de Damascener. Hetwelk overgebracht werd op de dienaar des Woords, „die de Bruid van Christus moet opzoeken".

Nu, dat noemen wij allegorische exegese.

Dus: géén exegese.

(ïeen uitlegging'der Schrift.

Maar in-leg-kunde.

Alzo geschiedde het te Urk.

Alzo geschiedde het te Urk. In het jaar onzes Heren 1951.

In het jaar, waarin een generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland midjlels hare deputaten bericht ontving dat er vooralsnog van de zijde der Christelijke Gereformeerde deputaten ernstige bezwaren waren tegen vereniging.

Vanwege:1. Het kerkbegrip; 2. De prediking.

Bijna verzuchtte ik: hadden we maar méér trouwboekjes!

Miaar alzo zou verzuchten mijn vléés.

Ik bUjf geloven de eenheid der kerk.

De steeds wordende eenheid, wordend door Het

Boek van de Trouwe God.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 november 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

De trouwboekjes der dominees krachtiger bindmiddel dan 't boek van onze trouwe God ?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 november 1951

De Reformatie | 8 Pagina's