GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver dezes, na kennis te hebben genomen van het vonnis der kerkelijke besturen, waarbij 75 Opzieners en Armverzorgers te Amsterdam ontzet wierden uit hun ambten, hiervan dit:

En dit alles, deze opeenhooping van reclitsverkrachting, machtsoverschrijding en daden van geweld tot het beletten van de bediening des Woords aan vijf leeraren, dit alles grijpt nu plaats en is geschied, waarom?

Uitsluitend, omdat een aantal leden van den Kerkeraad naar plicht en geweten gestemd hebben over een inkomend voorstel.

Want wél wete men, heel deze schorsing en heel dit kerkelijk schandaal is in het leven geroepen, omdat eenige leden van den Kerkeraad ja hebbsn geantwoord op de vraag van den Voorzitter, of zij zekere voorgestelde wijzigingen in de instructie der kerkvoogdij goedkeurden.

Reeds-meer dan eens heelt zekere pers deze woorden overgedrukt, om hiermee, zoo ze waande, het bewijs te leveren, dat ook Dr. Kuyper nu zelf erkende, dat deze tuchtzaak buiten de belijdenis stond, en alleen om de kerkelijke goederen ging.

Hierop is dezerzijds niet geantwoord.

Nu Dr. K. in tien en nogmaals tien stukken op allerlei wijs en onder allerlei bewoording, duidelijk, overduidelijk, te duidelijk schier, zoo voor als na de ontzetting, heeft betuigd en voor God en menschen als zijn opinie beleden : dat heel deze tuchtzaak uitsluitend is aangelegd om de trouwe ivaarmeê de gevonnisten aan Gods Woord vasthielden, en dat de Beheersquaestie er slechts voor is geschoven^ — nu wist de redactie van ieder blad dat bovenbedoelde woorden overdrukte, met de bedoelde bijvoeging overdrukte, dat ze hiermee oneerlijk spel speelde en opzettelijk haar lezers misleidde.

Nu wist elk dezer redactiën, dat Dr. K. in de bedoelde woorden volstrekt niet op de oorsaak, maar uitsluitend op de aanleiding tot deze tuchtzaak wees.

Meer nog, nu wist elk blad, waarin deze oneerlijkheid begaan wierd, dat Dr. K. in de bedoelde woorden niet uitsprak, wat ^'j? » opinie was, maar slechts weergaf, ivat beweerd wierd door het vonnis.

Bij zoo tastbaar oneerlijk spel, kan daarom tegenspraak ook veilig achterwege blijven.

Men wist wel beter, ook zonder dat er onzerzijds protest kwam.

Nu we echter tot ons leedwezen bespeurden, dat ook Ds. Schouten van Utrecht op bl. 15 en i6 van zijn jongste brochure, onder zijn naam, nogmaals hetzelfde spel - spelen dorst, nu vrotó-twaarschtiwen plicht.

Of mag men het zwijgend aanzien, dat goede, vroede mannen, door partijzucht verblind, zich aan dergelijke tastbare oneerlijke practijken bezondigen.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 april 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Voor eenigen tijd verklaarde schrijver

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 april 1887

De Heraut | 4 Pagina's