GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Met het oog op den naderenden jaardag van de stichting der Vrije Universiteit (20 October) werden als naar gewoonte door Directeuren circulaires rondgezonden aan de Kerkeraden der Nederd. Gereformeerde en Christelijk Gereformeerde kerken, ten! einde opnieuw te herinneren aan het groote gewicht van den arbeid dezer school voor Hooger onderwijs, niet alleen wat de vorming en opleiding van leeraren betreft, doch ook de onderwijzing in alle vakken van wetenschap. In de eerstgenoemde circulaire kon gewezen worden op éénige toename van het bedrag der Collecten gedurende 1889, vergeleken bij Ï888 (met pi. m. ƒ 1000). In dat opzicht was er dus reden van dankbaarheid; doch het geheele cijfer der collecten is nog zeer laag, vergeleken bij den omvang van den werkkring eener Hoogeschool, los van alle staatshulp.

Zal onze Hoogeschool ooit compleet kunnen worden, zoo zal er nog heel wat meer moeten geschieden. Daarom is het ook een levenskwestie voor haar, dat alle Gereformeerden zich vereenigen in de behartiging harer belangen, en ook met name onze Christelijk Gereformeerde broederen zich niet op een afstand blijven houden, doch zich mede opmaken om dit Gode welbehagelijk werk tot stand te brengen. Wij kunnen hen en zij ons niet missen, zal ooit een school voor de beoefening van alle vakken der hoogere wetenschap, op den grondslag der Gereformeerde beginselen, op Neêrlands bodem tot stand komen.

Prof. Fabius zal op 20 October in de Schotsche kerk, met het houden van een rede het rectoraat overdragen aan Prof. Woltjer. Ik denk, dat velen deze bijeenkomst (die voor iedereen toegankelijk is) gaarne zal trachten bij te wonen. Ik kan het ten zeerste aanraden.

In dank ontvangen: Voor dd Vereenfgijig';

W. HOVY.

ian ConiriI)iitiën: door den heer C. Scheltus te Amersfoort / 69; door den heer Rr. de Ruiter te Harlingen ƒ 126; door den heer G. W. Nederbragt te Velp ƒ 307.25; door den heer J. van Zanten te Zeist ƒ 115; door Ds. B. van Schelven van mej. J. D. ƒ 10; door Ds. G. J. Bager te Driebergen van v. d. W. ƒ3; door den heer H. H. Hofstra te Vreeland ƒ 87; door Ds. W. K. F. Goeree te Wagenborgen van mej. M. B. geb. S. 72.50, van G.N. T. ƒ 2 50, van E. E. ƒ i, van H. K. ƒ i, van W. K. H. M ƒ2.50, van Ds. W. K. P. G. ƒ2, te samen ƒ11.50; door den heer W. Wolzak ƒ 31.50; van K. E. de W. M. ƒ10; aan sdtcskingen: door den heer Rr. de Ruiter, te Harlingen, van Jn. V. d. S. te H. ƒ1; door Ds. B. van Schelven van K. E. de W. M. te A. ƒ12.50; door door den heer H. H. Hofstra te Vreeland van G. M./2.S0, van J. v. H. ƒ 1.50 van v. D. ƒ 2.50 samen /6.50; aan collecten: van Ned. Ger. kerk te Alkmaar ƒ15 10; van idem te Vollenhove (stad) /10.50.

Voor liet Hospititatn:

Door den heer C. Scheltus, te Amersfoort, van mej. J. PI. ƒ r; van de halvestuiversvereeniging te Kollum ƒ12 50.

Voor de Medisctae faculteit:

Door den heer W. Wolzak,

ƒ 2.50.

Voor het Studiefonds:

„dankoifer",

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen : Door den heer Rr. de Ruiter, te Harlingen, van M. W. te M. ƒ 1.50: door PL J. de H. van mej. v. Z. ƒ 10; J. M. voor 't lezen van de Heraut f i\ mevr. van L. te C. ƒ10; door B. C. H. te Z. van G. J. M. ƒ2, J. v. D. ƒ 5. W. J. ƒ1.50. G. S./-2.50, H.J.M, ƒ 5.20, B. C. H. ƒ7.80, gez. N. ƒs, H. J. J. te W. f l, samen ƒ35; door Ds. J. H. M. G. W. te S. ƒ2, 50; door mej. gez. van P. te M. ƒ 42; door W. W. Gzn. te A. dankoffer ƒ2.50; door den heer M. van de halvestuiversvereenigiing te H. ƒ 44 701/2» door J. V. K. van de Halve Stuiversvereeniging te Kollum ƒ 12.50; door Ds. v. S. van A. L. ƒ 10; door mej. J. te Gr. van de .Halve Stuiversvereeniging te D. / ic; van J. K. v. d. 'C te D. / 1.50.

Voor het Van den Bfrg'fonds:

Door Ds. Van S. van A. L. ƒ 10,

S. J. SEEFAT, pemingtneafir, Hilversum.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 oktober 1890

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 oktober 1890

De Heraut | 4 Pagina's