GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

ZETTEN. Het was Zondag 8 November voor de gemeente te Zetten een blijde dag. Immers op dien dag smaakte zij het voorrecht, om weder in een eigen kerkgebouw te vergaderen, hetgeen sinds het breken met de synodale organisatie niet het geval was geweest. Wel had het door 's Heeren gunst aan eene plaats van samenkomst niet ontbroken. De directeur van het gymnasium te dezer plaatse, Ds. van Lingen, die de gemeente deze jaren bij den Dienst des Woords en der Sacramenten heeft willen voorgaan, was zoo welwillend een gedeelte van zijn gebouw des Zondags haar ten gebruike af te staan. Toch was het om verschillende redenen wenschelijk, dat de gemeente een eigen kerkgebouw bezat. De Heere heeft daartoe den weg geëffend, en zoo mochten wij Zondag voor de eerste maal in dat kerkje samenkomen Onze geachte consulent, Ds. J. C. van Schelven van Dieren, was daarbij 's ochtends en 's avonds onze voorganger. Des morgens dankte Z.Eerw. in zijn voorgebed den Heere voor zijne genade dat Hij dezer gemeente uit zijne hand dit kerkgebouw had geschonken. Het als zoodanig, als eene gave uit Gods hand te aanvaarden, daartoe wekte Z Eerw. ons op, in het korte woord van inleiding, dat hij uitsprak, alvorens tot zijne eigenlijke predicatie over te gaan'. Hij kwam hier niet om een gebouw in te wijden, maar om het Woord Gods te bedienen. Moge deze plaats van samenkomst — zoo begeerde de spreker van den Heere — slechts kunnen getuigen van vele uren, waarin Gods Woord wordt verklaard en tot het harte der hoorders gebracht; uren van heil en zegen, waarin de Heere rijkelijk met Zijnen Geest werkt in het midden der gemeente. Daarna ging Z.Eerw. over tot de behandeling van den tekst, dien hij voor deze ure gekozen had, en die in Ephese 3 : 12 aldus luidde: In denwelken (Christus) wij hebben de vrijmoedigheid, en de toegang met vertrouwen, tioor het geloof aan hem."

Vooral des morgens vulde eene aanzienlijke schare het kerkgebouw, terwijl de EdelAchtbare heer burgemeester, daartoe door den kerkeraad uitgenoodigd, onder de aanwezigen werd opgemerkt.

Het gebouwtje, dat aan ruim 250 personen plaats biedt, wordt algemeen geroemd' als lief en doelmatig.

Namens den Kerkeraad,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's