GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Nog met een enkel woord dienen we

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nog met een enkel woord dienen we

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nog met een enkel woord dienen we terug te komen op de oratie van Prof. Woltjer.

Niet om op die oratie zelve m te gaan. Daar toch is de aard van ons blad niet naar. Misschien zou een enkel maal een theologische oratie nader kunnen besproken worden. Maar juridische of philologische redevoeringen vallen buiten ons kader.

We handelen dus naar het „schoenmaker, blijf bij uw leest."

Maar wel komen we nog eens op deze oratie terug, om haar onderwerp, en om de beteekenis van dat onderwerp voor de letterkundige faculteit.

Bij velen toch bestaat nog altoos het oppervlakkige denkbeeld, alsof een letterkundige faculteit niet anders dan een verlengstuk van het gymnasium ware, en' zoo goed als uitsluitend diende, om theologen en juristen klaar te maken voor hun pro-^aedeutisch examen.

Eigenlijk kon men dan evengoed zeven in plaats van vijf jaren op het gymnasium blijven; dan spaarde men heel die letterkundige faculteit uit; en kon men evenals aan de Rijksuniversiteiten zóó van het gymnasium naar de Theologie of de Rechten gaan.

Het Rijk doet het met zes jaar af; dus éêa jaar minder; maar de gevolgen van deze onbezonnen inkrimping blijven dan ook niet uit; en de hoogleeraren aan die Rijksuniversiteiten klagen steen en been.

Doch dit nu daargelaten spreekt het vanzelf, dat het veel geschikter ware de litterarische faculteit bij het gymnasium te voegen, zoo metterdaad deze faculteit geen ander doel heeft, dan om nog één a twee jaren studie aan de gymnasiale studiën toe te voegen.

Dan toch komt dit veel goedkooper uit. Het spaart twee jaren studie en het haalt een geheele faculteit uit.

Juist dit echter wordt nu door de oratie van Prof. Woltjer in beginsel als een onhoudbare voorstelling bestreden.

De letterkundige faculteit heeft wel terdege een eigen reden van bestaan, omdat ze een geheel eigen terrein van onderzoek van Godswege ontving; en wel dit terrein dat bepaald wordt door den Logos; wat we voor onze lezers niet duidelijker weten te vertalen, dan door te zeggen: heel dat terrein hetwelk het menschelijke bewustzijn omvat.

Dit terrein toch wordt niet 'ontgonnen door de theologische, niet door de juridische faculteit, niet door de geneeskundige en evenmin door de natuurkundige wetenschappen.

Het is een eigen terrein, een zelfstandig fïbied. En daarbij een rijk en hoogst bekogrijk gebied.

Vandaar dan ook, dat aanstaande theologen en juristen, die één of twee jaren bij deze faculteit studeeren, dit volstrekt niet moeten doen, om hun gymnasiale studie nog wat te rekken, maar in het heldere besef, dat ze nu tot keel iets anders komen dan het gymnisium hun bood; van schools'.udie tot wetenschappelijke studie; en wel tot de wetenschappelijke studie van wa saamhangt met en voortvloeit uit die rijke gave Gods die we in ons raenschelijk bewustzijn ontvangen.

Iets wat zoo waar is, dat al wierd er geen enkel propaedeutisch examen gedaan, deze faculteit toch nog altoos voor zich zelve zou moeten bestaan; want er is geen universiteit denkbaar, tenzij er ook opzettelijke bestudeering van het veld van ons menschelijk bewustzijn aan plaats grijpe. ^

En wat ten laatste zij opgemerkt, daaruit juist dat de letterkundige faculteit er niet evenals het gymnasium is, om Latijn en Grieksch te leeren, maar om ons thuis te doen zijn op het gebied van het menschelijk bewustzijn, vloeit dan ook vanzelf voort, dat deze faculteit heel anders zal zijn aan een Calvinistische dan aan een rationalistische hoogeschool, eenvoudig omdat het menschelijk bewustzijn bij een Calvinist anders gestoffeerd en anders gericht is, dan bij een rationalist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Nog met een enkel woord dienen we

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's