GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Ditgaven van J. A. WORMSER,

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ditgaven van J. A. WORMSER,

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ditgaven van J. A. WORMSER, te Amsterdam.

WERKEN van Dr. A. KUYPER.

Netwerk van den Heiligen Geest.

Deel I. Voor de kerk in haar geheel; Deel II en III. Voor de enkele personen. In fraaien stempelband / 8.90; ingenaaid / 7.50.

Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar.

Dagen van Goede Boodschap.

I. In den Kerstnacht. II. De Paaschmorgen. III. Op den Pinksterdag. IV. Oud- en Niwjaar.

Prijs van de geheele serie in vier fraaie stempelbanden ƒ 5.60; in vier deelen ingenaaid f 3.60. Elk deel is op zichzelf compleet en verkrijgbaar, geb. k ƒ 1.75, ing. k ƒ 1.20,

Gomer voor den Sabbath.

Meditatiën over en voor den Sabbath

In stempelband ƒ 3.40; ingenaaid ƒ 1.90.

tactaat ™ flen WA

Historische dogmatiscbe studie,

Prijs f 1.60. Sebonden f 2.10.

Voor een Distel een Mirt.

Geestelijke overdenkingen bij den Heiligen

Doop, het doen van Belijdenis en het

toegaan tot het Heilig Avondmaal.

Ingenaaid ƒ 1.80. — In stempelband ƒ 2.38.

De twaalf Patriarchen.

BPelscbe Rarakterstndiën. Prijs net ingebonden ƒ 1.—, ingenaaid ƒ 0.75.

De drie Forioiilieren Tan Eeniglieid,

voor kerkelijk en huiselijk gebruik, benevens het

Kort Begrip der Christelijke Beligie, uitgegeven

door de Predikanten C. A. RENIER en B. VAN SCHELVEN. ^.Achtste Vijfduizend. Prijs gecartonneerd ƒ 0.40; 25 ex. ƒ 9.50; 50 ex„ / 18.—. In rood linnen stembelband ƒ 0.90, Dezelfde uitgave met wit papier voor handteekeningen ƒ 1.35.

Calvinisme en Revisie.

(Eerst verschenen in The Presbyterian and Reformed Review, Juli 1891). Prijs / 0.50.

ScolastJca.

Het geheim van echte studie. 2 de druk.

Prijs / 0.40.

„Is er aan de publieke Qniversiteit

.

ten onzent plaats voor eene Facnlteit der Tlieologie? "

REFERAAT voor de meeting, gehouden ter gelegenheid van de tiende jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag. Prijs ƒ 0.60.

„Sion door recht verlost.'

TIJDREDE, Prijs ƒ 0.60,

Tweeërlei Vaderland.

Prijs ƒ 0.50.

De Vleeschwording des Woords.

Prijs ƒ 1.90. Gebonden ƒ 3.40.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1893

De Heraut | 2 Pagina's

Ditgaven van J. A. WORMSER,

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1893

De Heraut | 2 Pagina's