GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Bericht.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bericht.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De artikeleH-reeks: PHO REGE loopt et dit jaar ten einde. Op veler verangen zal ook deze reeks in boekormaat verschijnen.

De gezamenlijke artikelen zullen rie boekdeelen vormen, elk van ngeveer 500 blz., die in den handel ullen worden gebracht tegen den rijs van /15.

Voor deabonnentenopDE HEB, A.UT chter staat de gelegenheid open, om r op in te teekenen VOOR DEN ALVEM PRIJS van /7.50, mits ij vooruitbetaling. De betaling zal unnen geschieden in zes termijnen, elkens /125. Elke abonnent heeft et recht niet alleen voor zichzelf, aar ook voor ten hoogste TWEE edelezers, onder opgave van hunne amen, een ex. te bostellen, en verindt zich dan voor het geheele erk. Voor zooveel exemplaren ais aarop een abonnent op deze wijze eeft ingeteekend, zendt hij vóór het inde van elk der zes kwartalen venzoo veel malen /1.25 aan de dministratie van DE HERAUT, Warmoesstraat 96, Amsterdam.

De eerste betaling geschiedt aan et eind van het 3e kwartaal 1910 30 September), de tweede betaling an het eind van het 4e kwartaal 910 (31 December) enz.

Telkens na afloop van twee kwaralen verschijnt een deel van dit remiewerk, dat franco aan de nteekenaren, die dan voor dat deel er ex. 2 maal /1.25 hebben gestort, ordt toegezonden. Alleen aan inteeenaren in Ned-Indië of in het uitenland wordt per deel / 0.50 oor de francatuur in rekening ebracht. Wenscht een inteekenaar eerdere kwartalen tegelijk te voloen, dan bestaat daartegen' geen ezwaar. Ook is de Administratie van E HERAUT bereid tegen het einde an telkens 2 kwartalen over het oor die kwartalen verschuldigde edrag (maar dan verhoogd met 6 ents voor dispositiekosten) te bechikken, mits men zijn verlangen aartoe bjj de inteekening te kennen geve. Stempelbanden zullen bij het compleet worden van het werk worden verkrijgbaar gesteld tegen billijken prijs. Gebonden exemplaren kunnen aan de abonnenten op DE HERAUT niet worden geleverd.

Het eerste deel zal franco aan de inteekenaren vB^orden toegezonden in Januari 1911, het tweede deel in Juli 1911, en het derde deel in Januari 1912.

De inteekening staat, uitsluitend ten behoeve der abonnenten op DE HERAUT, vobr één tot drie exemplaren, open van nu~ af tot 15 Juni 1910, ten einde het aantal te drukken exemplaren te kunnen bepalen. Na sluiting der inteekening zal het werk niet dan in den boekhandel (uitgave J. H. Kok te Kampen) tegen den vollen prijs van/15 verkrijgbaar zijn

Spoedige inteekening is gewen scht niec alleen voor goede administratie doch ook opdat zich niet herhale, wat voorheen meermalen voorkwam, dat nl. aboané's hun aanvragen voor een onzer prèmiewerken te laat inzonden en daardoor moesten teleurgesteld worden.

De Administratie van DE HERAUT.

Amsterdam, Mei 1910.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juni 1910

De Heraut | 2 Pagina's

Bericht.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juni 1910

De Heraut | 2 Pagina's