GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gereformeerde Gezindheid.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerde Gezindheid.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gereformeerde Kerken.

BmoKPEK : Terwiipel G. Noordhof, te Lippenhuizen. — Roodeschool, G. D. Scheepsma, te Boom» bergum. — Wolfaartsdijk, H. Buitenhuis, te Vreeswijk. — Waarder, J. Schoonhoven, te Scherpenieel. v E

AANOINOMEN: Yselmonde, D. Steenhuis, te Ulrum. — Terwispel, G. Noordhof, te Lippenhuiien. b — Scharnegoutum, G. H. de Jonge, te Dwingeloo. «KBANKT: Poortugaal, A. Brummelkamp, te Vrijhoevon-CapeUe. —-Oudehorne, G. Noordhof, te Lippsnhuiien. — Warns en Scharl, K. Veen, te Oostburg.

Rotterdam In een overvol kerkgebouw had Zondagavoüd in de Nieuwe Westerkerk, Ammanstraat, de bevestiging plaats van Dr. A. Kuyper Jr. De bevestigirg geschiedde door Ds. C. B. Bavinck, naar aanleiding van i Cor. 4 : i en 2.

Dinsdagavond deed de nieuwe leeraar zijn intrede met de woorden uit Psalm 134 : 8, lOaie hulpe is in den r.ame des Heeren, die hemel en aarde gemaakt hetftï Het ruime kerkgebouw was ook EU weer stampvoi. Na de bediening des Woords en de gebruikelijke toespraken werd den dienaar toegezongen de bede vervat in Psalm 134:3.

Door wijlen J. Oortgijs is vermaakt aan de Kerk te Rotterdam : voor de kerk ƒ 1000, voor de armen ƒ looo en voor de weezen ƒ 500.

Ruhrort. De cand. C. J. Wielenga is hier Zon dag tot zijn dienstwerk ingeleid door rijnen broeder Ds. G. Wielenga van Zwolle, die tot tekst had Joh. 4 : 35 en 36.

De jonge leeraar, des namiddags optredende, verbond zich aan zijn gemeente met eene predikatie over 2 Cor. 5 : 20 en 2i. Namens kerkeraad en classis sprak de consulent Ds. Z. Hoek van Duisburg den nieuwen leeraar toe. Ook voerde nog het woord pastor T. Hom, van de Evang. Kirche te Laar.

's Avonds was er een feestelijke samenkomst in Chifïirheim Bijna de geheele gemeente was tegenwoordig. Dr. Wielenga van Arnhem sprak hier namens de Deputaten voor den arbeid onder de Gereformeerden in de Rijnprovincies; Ds. Akkerhuis, van lerseke, sprak als oud leeraar van Ruhrort.

Westkapelle Ds. F. J. van den Ende van Hoogvliet, deed in onze gemeente Zondag intrede, naar aanleiding van 2 Cor. 2 : 14—17. Des morgens was hij bevestigd door Ds. B. B. van den Hoorn van Domburg, die tot tekst gekozen had Hande liegen 4 ; 12.

Kechengen Onze leeraar, Ds. J. P. Visscher, beroepen naar Huizen (N. H ), nam Zondag afscheid van de gemeente met eene predikatie over 2 Thess. 3 : 16 en .i7. Aan het einde werd de scheidende leeraar op zeer waardeerende wijze toegesproken door ouderling W. Fokker en Ds. W. Veder van Breukelen.

Nijmegen Na des morgens te rijn bevestigd door Dï. P. U. de Groot, van Wanswerd a/d. Streek, met eene leerrede over Filipp. 2 : 29, deed Zondag Ds. R. Smeding, van IJsselmonde gekomen, hier zijne intrede met eene predikatie over Joh. 3 : 29.

Ds. Krijger van Oldemarkt, door den kerkeraad van Groningen (A) beroepen tot vierden missionairen predikant op Soemba, heeft dat beroep aangenomen.

Nederlandsch Hervormde Kerk.

BEROEPÜN : Brakel, Zegveld, Hedel. ea Polsbroek, P. Krüyt, cand. te Hekendorp. — Krommeniedijk, H. Bai Jr., tt Hippolytushoef op Wieringen. — Oostburg, B. Nieuwburg, te Wink^. — Oude-Tonge, P. v. Toorn, te Sprang. — Garijp (toez), C. J. Meijer, te Sloten (Fr, ). — Doetinchem, C. M. Briet, te Hall (gem. Brummen).

AA - GïNOMKN : Middelbert, O. Tiddens, te Ezinge. BEDANKT: Waddingsveen, C. Bouthoorn, te Dordrecht. — Asperen ttoez), I. Voorsteegh, te Acquoy. — Rijssen (toer.), A. M. den Oudsten, te Wezep (Geld). — Bruchem, P. Kruyt, cand. te Hekendorp.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerde Gezindheid.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 september 1910

De Heraut | 4 Pagina's