Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 17

Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector in de analytische chemie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

der reagentia heeft geleid tot een veelvuldig gebruik van bepaalde typen van chemische omzettingen. Vooral de vorming van com­ plexe verbindingen wordt veel toegepast, nu eens o m een storend ion te ,,maskeren", dan weer ter vergroting van de reactiviteit van het gezochte bestanddeel, maar vaak ook direct o m een bepaald ion aan te tonen. Voor dit doel worden steeds meer organische reagentia gebruikt en wel vooral zulke, die tot inwendige complex­ vorming in staat zijn tengevolge van de aanwezigheid van een zoutvormende en een complexvormende groep in hetzelfde molecuul. Een dankbaar gebruik wordt gemaakt van de omstandigheid, dat sommige configuraties slechts reageren met één ion of enkele ionen, dus in hoge mate specifiek zijn. Z o geven b.v. alle organische verbindingen met een oxim-groep aan twee naast elkaar gelegen koolstofatomen in neutrale of ammoniakale oplossing karakteristiek gekleurde, onoplosbare nikkelverbindingen, mits de beide kool­ stofatomen alifatisch zijn. Daar het nu verder mogelijk is, sommige eigenschappen van het reagens — b.v. oplosbaarheid — en van het neerslag — b.v. oplosbaarheid, kleur — in gewenste richting te veranderen, liggen er juist op het gebied der organische reagentia mogelijkheden, waarvan er door systematisch onderzoek reeds vele aan het licht gebracht en uitgebuit zijn. Het zoeken naar gevoelige en specifieke reagentia en het be­ proeven van hun toepassing onder verschillende omstandigheden, waarbij ter opheffing van storingen en dubbelzinnigheden een groot aantal chemische reacties te hulp geroepen wordt, heeft in belang­ rijke mate nieuw leven gebracht in de analytische chemie, en de kennismaking met en het gebruiken van deze velerlei reacties heeft voor den chemischen student ongetwijfeld grote didactische be­ tekenis. Ook heeft men het totnogtoe bereikte reeds weten te ge­ bruiken ter bekorting en verbetering van de systematische kwali­ tatieve analyse; in dit verband moge ik het verkorte systeem van V A N NIEUWENBURG en mej.

DULFER noemen.

En hiermee wil ik mijn bespreking van de ontwikkeling der ana­ lytische chemie beëindigen. Niet zonder zekere onvermijdelijke willekeur in de keuze der voorbeelden heb ik getracht U te doen zien hoe de analyse, die, aanvankelijk eeuwen lang tot schade der chemie verwaarloosd, later gedurende enige tijd de drijvende kracht dezer wetenschap geweest is, daarna een iets bescheidener rol vervult. Daarbij is de betekenis der analyse uitgegroeid tot ver buiten haar oorspronkelijk terrein. Niet alleen de chemische en vele andere industrieën, maar ook alle afdelingen der exacte wetenschap maken dagelijks en in nog voortdurend toenemende 17

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 september 1938

Inaugurele redes | 19 Pagina's

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 september 1938

Inaugurele redes | 19 Pagina's

PDF Bekijken