GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Te hoog van de toren geblazen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Te hoog van de toren geblazen

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toen we deze week ons Ujfblad —• mogen we wel zeggen — De Bazuin lazen, troffen w© daarin onder de rubriek „Van de Torentrans" een artikel van J. D. Boerkoel (O.F.M.), dat op ons de indruk maakte van een driftig klepperende molen. Een ogenblik dachten we: zouden we door ons stukje van enige weken geleden over de Minderbroeders (O.F.M.) soms koren op die molen hebben gedragen? Maar die gedachte onderdrukten we terstond. Immers slechts lége molens klepperen zo gezwind en slechts van lége molens slaan de wieken zó lustig. Ons stukj© aan het adres van de Bazuinredacteur, die ons als Minderbroeders geUefde te betitelen, kan hoogstens het effect gehad hebben van wind in de wieken.

Van de torentrans schrijft over de Kampener synode. Deze zou haar handelingen „onder een veelheid van woorden hebben gecamoufleerd". En de torenwachter verzucht: „Aan een openbaarheid, die ons niet verder brengt dan Kampen met zijn uitvoerige verslagen doet, hebben w© evenmin iets als aan zittingen in comité".

Nu weten w© van deze Kampener synode óók het ©en en ander.

We zijn daar wel eens geweest.

En hebben daar ons licht opgestoken.

De waarheid is deze.

De synode van Kampen heeft zelve geen letter copie ter drukpers gezonden. Zij heeft het gedaan zónder een eigen perscommuniqué. Zij heeft het maken van persverslagen overgelaten aan mannen, wier vak dat is. Aan joumaüsten. O.m. aan leden van de kerken, tot welke ook Ds J. D. Boerkoel behoort. Zo aan de Hoofdredacteur van Kerknieuws, de Heer W. C. F. Scheps en aan de verslaggever van Trouw, de • Heer J. J. F. van den Berg. Ook aan deze Heren heeft de synode all© mogelijk© faciliteiten verleend. De rapporten der commissies en de acta werden hun ter hand gesteld als waren zij afgevaardigden ter synode. De Heer Scheps moge dan — het wordt door Ds J. D. Boerkoel O.F.M, van de toren gebazuind — in de kringen der vrijgemaalrten óók al geen favoriet zijn, hij heeft op een wijze, als hem volgens zijn eigen schrijven in Kerknieuws op géén andere synode mogeUjk was, zijn journalistieke werk kunnen doen. En hij heeft dit werk keurig gedaan. Als Ds J. D. Boerkoel klachten over de verslagen heeft, dan wende hij zich tot de Heer Scheps, Ellecomstraat 16, Den Haag. De Heer Scheps is mans genoeg om hem te' woord te staan

Dat wat de openbaarheid der generale synode betreft.

Thans een woord over haar comitévergaderingen.

Daarvan zijn niet-openbare notulen bijgehouden.

Let wel: niet-openbare notulen.

Niet: geheime notulen.

Die bergt slechts het archief van de generale synoden van Ds J. D. Boerkoel's gemeenschap. Die üggen veilig in de kluizen van de Haagse Westduinkerk. Slechts toegankeüjk voor Ja, voor wie eigenlijk? Zou bijvoorbeeld K. Schilder daar eens een onderzoek mogen doen naar .wat er zo over hem is te doen geweest op de synoden van Sneek en Utrecht? Hebben de kerkeraden, de lastgevers van de afgevaardigde lasthebbers, die daar hun heimelijke raad hielden, daar toegang?

Torenwachter, ge kunt van die Kampener synode nog wat leren. Die stuurt haar niet geheime, zij het dan niet-openbare notulen aan al de kerkeraden toe.

Als Uw synode dat óók gaat doen, dan hebben.Uw kerkeraden nog héél wat te wachten. Menige verrassing óók.

Tenslotte: ge constateert, dat de generale synode van Kampen bet derde verzoek om samenspreking „hautain" heeft afgewezen.

Ge gaat daarbij af op volgens Uw eigen zeggen camouflerende persverslagen.

We zouden zeggen: wacht op de Acta.

Anders loopt ge gevaar Uw naasten lichteHjk en onverhoord te oordelen of te helpen veroordelen.

Dat is zonde tegen het negende gebod.

Om die zonde hebt gij mede Saekle Greijdanus geschorst.

Dat vonnis wordt, als ge Uw eigen kerkelijke rechtspraak nog gelooft, ook in de hemel voor vast en bondig gehouden.

Dat heeft de Kampener sjmode wel mede voor ogen gestaan, toen Uw brieven-van-samenspreking op haar tafel lagen.

Met banbuUen speelt men niet.

Ze leiden tot bekering.

Of men werpt ze, als Luth©r, in het vuur.

Maar geen van beide is bewijs van hautainiteit.

Gij echter. De Bazuin blazende Van de-Torentrans, blaast té hoog van de toren. En het komt me voor, dat het instrument van het geweld lichtelijk gebarsten is. Het was fortissimo. Efen beetje piano aan!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 november 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

Te hoog van de toren geblazen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 november 1951

De Reformatie | 8 Pagina's