GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

In Nederhorst-den-Berg staat

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In Nederhorst-den-Berg staat

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ergerlijk!

In Nederhorst-den-Berg staat een Synodaal predikant, die op en top Classicaal is, en is President-kerkvoogd de heer C. van Emmerick, die in de Hiërarchie weinig heil ziet.

Om nu van dezen lastigen tegenstander ontslagen te worden, heeft deze Dienaar van Christus goed kunnen vinden, den heer C. van Emmerick onder censuur te zetten, en voor onbepaalden tijd het heilig Avondmaal te verbieden!

Zoo is hij van hem af.

En op wat voorwendsels viel deze censuur nu.'

Ge raadt het in tienen niet.

Ten eerste had de heer C. van Emmerick zich in een vergadering, zoo heet het, aan toornigheid schuldig gemaakt. En ten tweede had hij durven voorstellen, om het kerkgebouw af te staan voor een lezing van Ds. Karssen.

o, Die toornigheid! En gelooft Ds. Veenhuijsen niet, dat de Heere van zijn Avondmaal weert ook alle geniepige lieden, die zijn heilig ambt misbruiken, om bot te vieren aan hun zucht naar macht ?

En dan die lezing.

Art. 59 van het Reglement van Kerkvoogden schrijft alleen voor, dat heeren Kerkvoogden het gebouw beschikbaar moeten stellen voor den Kerkeraad zoo dikwijls deze dit verlangt. Maar laat hen overigens volkomen vrij.

Ook in dit opzicht niets misdaan. Daargelaten nog, dat, zoo hier vergrijpen waren, niet de Kerkeraad, maar Notabelen hadden toe te zien.

Deze censuur gaat reeds op i Maart in. De vraag is of de heer Van Emmerick van zulk een schandelijk vonnis inmiddels in appèl zal gaan.

Er is nu nog tijd.

Want immers de Synodale reglementen zeggen uitdrukkelijk: „Geen uitspraak van eenig Kerkelijk CoUegie treedt in werking voordat de termijnen, om in hooger beroep te komen en herziening aan te vragen, verstreken zijn.”

Aldus luidt art. 32 van het Regl. Kerk. Opzicht en Tucht.

Slechts naar ééne uitzondering wordt hierbij verwezen: t. w. naar art. 48, de provisioneele schorsing; maar deze komt in Kerkeraadsbesluiten niet voor.

De censureerende dominee heeft zich dus zeer vergist, toen hij aan een Notabel schreef, dat de heer Van Emmerick nu reeds Kerkvoogd af was.

Hij zal nog wat geduld moeten hebben.

In elk geval blijft de President-kerkvoogd in volle functie tot i Maart; en gaat hij in appèl, dan nog zoolang dit appèl en c. q. de cassatie duurt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

In Nederhorst-den-Berg staat

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1887

De Heraut | 4 Pagina's