GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eerste Conferentie van dienaren des Woords in de Gereformeerde kerken van Zuid-Holland, te houden in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage, op Woensdag den len Mei 1895.

BEPALINGEN VAN ORDE.

a. Alle dienaren des Woords in de Gereformeerde kerken van Zuid-Holland hebben het recht in de conferentie het woord te voeren.

b. Aan lederen spreker wordt telkens niet meer dan 10 minuten toegestaan, voor referaten hoogstens 30 minuten.

c. Niemand mag over hetzelfde punt meer dan tweemaal het woord voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming der conferentie.

d. Aan referenten is over het onderwerp, dat zij inleiden, het recht van repliek en van het laatste woord.

e. Belanghebbenden kunnen als toehoorders de conferentie bijwonen door schriftelijke introductie van één der dienaren des Woords in Zuid-Holland.

ƒ, Vraagpunten, voor welke geen referent werd aangezocht, kunnen minstens één maand voor den dag der conferentie door een der dienaren op het agendum geplaatst worden, en gedurende hoogstens 5 minuten worden toegelicht door den inzender. Voor bespreking van zoodanig punt door de conferentie worden dan nog hoogstens 15 minuten toegestaan; voor lederen spreker niet meer dan 5 minuten. Wanneer de beschikbare tijd verstreken is, houdt de bespreking van deze vraagpunten op.

g. De conferentie neemt geene andere bindende besluiten, dan die de huishoudelijke regeling voor de tegenwoordige of de volgende conferentie betreffen. Overigens bepaalt zij zich desgewenscht tot conclusies en moties. Bespreking over wat buiten de huishoudelijke regeling of buiten het agendum ligt, worden niet toegestaan.

h. De conferentie wordt precies ten tien uur geopend en niet na wiei* uur gesloten.

AGENDUM.

1. Opening der conferentie.

2. Lezing der presentielijst.

3. Beslissing over de wijze, waarop volgende conferentiën zullen voorbereid en gehouden worden,

4. Eerste punt van bespreking: Hoe behoort naar de Gereformeerde beginselen de opleiding tot den dienst des Woords voor onze Gereformeerde kerken geregeld te zijn f In te leiden door Ds. J. C. Sikkel.

PAUZE.

5. Tweede punt van bespreking: De beschouwingen over het verband van wedergeboorte en bekeering bij onze godgeleerden in de i6e 17e en i8e eeuw. In te leiden door Ds. H. Hoekstra.

6. Vraagpunten: a. Hoe moet de exceptie aan het slot van art, 27 der D. Kerkenorde worden toegepast? It. Hoe moeten de Gereformeerde beginselen optreden i? i en tegenover den modernen staat!

7. Bepaling van tijd, plaats en moderamen der volgende conferentie.

8. Sluiting.

OPMERKINGEN.

a. De conferentie zal geopend worden niet, zooals in de cirjculaire stond, ta elf ure, maar ten tien uur.

ten tien uur. b. De gemeenschappelijke maaltijd zal gehouden worden ten vijf uur. Zij, die aan dien maaltijd wenschen deel te nemen, gelieven dat vóór den 24en April a. s. te berichten aan Ds. Js van der Linden, te 's Gravenhage.

van der Linden, te 's Gravenhage. Namens het moderamen:

Js. VAN DER LINDEN, Voorzitter.

W. DE JONGE, Secretaris.

H. G. i)^]onGK^Penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1895

De Heraut | 4 Pagina's