Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Recensiën.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Recensiën.

3 minuten leestijd

De Holbewoner. Een verhaal uit dett tijd der Hervorming door J. Kewning. Groningeti. fan Haan.

Voor onze jongens inzonderhéi'l is dit een boeiend, pikant verhaal. Maar dit pikante zit niet zoozeer in de historische kern, die uit het martelaarsboek geput is, als wel in de sterk gekleurde romantische inkleeding. En dat is ra. i. de minder goede zijde van dit verhaal. Zulke boeken moet ons jonge volk niet veel lezen. Zij zouden daardoor in het werkelijke leven steeds minder belang gaan stellen en alleen het verdichte interessant gaan vinden.

Eene bloeme des velds. Een verhaal uit de eerste helft der igde eeuw door C. M. W. Plet. Groningen. Jan Haan.

Dit boek heeft niet alleen een historischen grondslag, maar is ook in zijn verdichting sober gebleven, zoodat de werkelijkheid door het romantische niet verdrongen wordt.

De taal is zuiver; de stijl goed en de verhaaltrant boeiend.

Ge krijgt er een goeden kijk door op hel Veluwsche leven, en in de gewichtvolle eerste tijden der scheiding doet het waarlijk inleven.

Het is geen boek voor onze jongere kinderen, maar voor oudere jongens en meisjes kan het hartelijk worden aanbevolen.

Paulus en Filippi. Twintig leerredenen uit de wordingsgeschiedenis van, en uit den zendbrief aan de gemeente van Filippi, van P. A. E. Sil levis Smitt, Bedienaar des PVooi-ds bij de Gere formeerde kerk te Rotterdam. Boekhandel voorheen Höveker ó-" Wormser. Amsterdam-Pretoria.

Eene uitgave, die ik met groote waardeering aankondig.

In de eerste plaats vindt ge in deze leer redenen degelijke en zeer heldere Schriftverklaring, en voorts maakt Ds. Smitt, in nauwe aansluiting aan den tekst, de Heilige Schrift dienstbaar zoowel voor het inwendige leven van hart en gemoed als voor de praktijk der godzaligheid en de roeping der gemeente.

En dan is ook hier weer, zooals wij dat inzonderheid bij geschriften van den Rotterdamschen leeraar gewoon zijn, niet alleen op den inhoud gelet, maar ook aan den vorm de noodige zorg besleed.

Taal en stijl zijn, gelijk zij in predicaties be hooren te zijn. Niet plat, ook niet hoogdravend, maar duidelijk, zuiver en waardig. Wij bevelen dezen bundel inzonderheid voor den dienst in leerkerken ten zeerste aan.

Genesis. Uitlegging van Johannes Calvij'n, uit het Latijn, naar de uitgave van Baum, Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S. O. Los, Bedienaar des Woords te De Lier, met eene inleiding van Prof. Dr. H. Bavinck. Middelburg, K. Ie Cointre.

Het eerste deel van dit werk werd reeds vroeger in De Heraut besproken. Sedert verschenen tot nu toe van het tweede deel de afleveringen I6—20.

Zij leveren het bewijs, dat Ds. Los met ijver en nauwgezetheid zijn waarlijk niet lichte taak blijft voortzetten. Zijn arbeid blijft op onze waardeering en aanbeveling ten volle aanspraak maken. Bij deze worden zij èn aan den vertaler èn aan den uitgever van harte geschonken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1900

De Heraut | 4 Pagina's

Recensiën.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 december 1900

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken