GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voorloopig kan de heer H. Fokkens, Theol cand. te Stadskanaal, geen beroep in overweging nemen, wijl de benoeming tot assistent geestelijkverzorger van „Veldwijk" door hem is aangenomen.

Kort verslag van de vergadering der Geref. kerken in de classis Almkerk, gehouden Donderdag 17 December te Nieuwendijk.

1. Ds. T. H. de Jonge, als Dienaar der roepende kerk Sleeuwijk, verzocht te zingen Ps. 84 : X, las Psalm 103, en ging voor in gebed.

2. Alle kerken waren wettig vertegenwoordigd.

3. Het Moderamen werd aldus saamgesteld: Ds. de Jonge, praeses; Ds, Rispens, assessor, en Ds, Botti, scriba.

4. De notulen der vergadering van 10 Sept. werden gelezen en behoudens een enkele aanmerking goedgekeurd en vastgesteld.

5. Ingekomen een bericht van de classe Harderwijk, inzake de weeropueming van br, A. V. d. Zonden te Putten, voorheen emeritus pred. der Geref. kerk van Arnhem, in de ge meenschap der Geref. kerk; welk bericht voor kennisgeving wordt aangenomen.

6. Ds. W. Bosch brengt Echtjfteliik rapport uit van de gehouden kerkviaitatie.

Breede bespreking volgt over de verplichting der kerkeraden, om te stipuleeren volgens besluit der Gener. Syn, te Utrecht 1905, in zake art, 13

Aangenomen wordt een voorstel van Ds, Rispens, luidende: De classis Almkerk, gehoord hebbende naar aanleiding van het rapport van ketkvisitatoren, dat geen der kerken beeft gestipuleerd, verzoekt de kerken deze zaak te bespreken en in orde te brengen, en daarvan op de volgende vergadering verslag uit te brengen,

7. Het onderzoek naar Art. 4 D. K. O, heeft plaats.

De kerk van Andel doet eene verblijdende mededeeling over een tuchtquaestie.

Br, Oost uit Meeuwen vraagt den raad der vergadering voor een tucht zaak; doch daar hij niet uit naam van den kerkeraad vraagt, wordt die zaak naar den kerkeraad van Meeuwen gerenvoyeerd.

De kerkeraad van Werkendam B vraagt •& verkrijgt advies, om een lidmaat onder den 2en trap der kerkelijke censuur te stellen.

8. Bij acclamatie wordt tot deputaat voor de kas van Art, 13 D. K. O. br. C. A Koekkoek gekozen, in plaats van den overledenen br.de Leeuw Br. T. H. Rombout wordt secundus deputaat. Br, Oost wordt benoemd tot deputaat voor de Evangelisatie.

9. De collecten voor 't volgend kwartaal zijn: Theol. faculteit en Evangelisatiearbeid in N.Br. en Limburg.

10. De collecten voor Theol, School en hulpbehoevende kerken worden geïnd.

11. De volgende classicale vergadering zal samengeroepen worden door Werkendam A, en gehouden 18 Maart te Nieuwendijk,

12. De vacaturebenrten worden geregeld voor Waardhuizen aldus:3 Jan. Ds, Goedbloed, 31 Jan, Ds. de Jonge, 28 Febr, Ds, Osinga, 38 Maart Ds, Rispens.

Voor Gieten:20 Dec. Ds, Osinga, 10 Jan. Ds, Rispens, 31 Jan, Ds. Bosch, 21 Febr. Ds. Both, 14 Maart Ds. Goedbloed.

Dussen wenscht geen vaste, regeling om der wille van het beroepingswerk,

13. De assessor ^s. Rispens gaat voor in dankgebed, en de praeses sluit de vergadering.

Namens de classis:

H. L. BOTH, scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 januari 1909

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 januari 1909

De Heraut | 4 Pagina's