GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Bericht.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bericht.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De artikelen-reeks: PRO REQE loopt met dit jaar ten einde. Op veler verangen zal ook deze reeks in boekformaat verschijnen.

De gezamenlyke artikelen zullen drie boekdeelen vormen, elk van ongeveer 500 blz., die in den handel zullen worden gebracht tegen den prijs van f VS.

VoordeabonnentenopDE HEBA.X7T echter staat de gelegenheid open, om er op in te teekenen VOOR DEN HALVEN PRIJS van /7.50, mits bü vooruitbetaling. De betaling zal kunnen geschieden in zes termijnen, telkens /1, 25. Elke abonnent heeft het recht niet alleen voor zichzelf, aar ook voor ten hoogste TWEE edelezers, onder opgave van hunne amen, een ex. te bestellen, en verindt zich dan voor het geheele erk. Voor zooveel exemplaren als aarop een abonnent op deze wqze eeft ingeteekend, zendt hU vóór het n e n d z w t einde van elk der zes kwartalen evenzooveel malen f 1.25 aan de Administratie van DE HERAUT, Warmoesstraat 96, Amsterdam.

De eerste betaling geschiedt aan het eind van het 3e kwartaal 1910 (30 September), de tweede betaling aan het eind van het 4e kwartaal 1910 (31 December) enz.

Telkens na afloop van twee kwartalen verschijnt een deel van dit premiewerk, dat franco aan de inteekenaren, die dan voor dat deel per ex. 2 maal /l 25 hebben gestort, wordt toegezonden. Alleen aan inteekenaren in Ned.-Indië of in het Buitenland wordt per deel / 050 voor de francatuur in rekening gebracht. Wenscht een inteekenaar meerdere kwartalen tegelijk te voldoen, dan bestaat daartegen geen bezwaar. Ook is de Administratie van DE HERAUT bereid tegen het einde van telkens 2 kwartalen over het voor die kwartalen verschuldigde bedrag (maar dan verhoogd met 6 cents voor dispositiekosten) te beschikken, mits men zijn verlangen daartoe bij de inteekening te kennen geve. Stempelbanden zullen bij het compleet worden van het werk worden verkrijgbaar gesteld tegen bil lijken prijs. Gebonden exemplaren kunnen aan de abonnenten op DFi HERAUT niet worden geleverd.

Het eerste deel zal franco aan de inteekenaren worden toegezonden in Januari 1911, het tweede deel in Juli 1911, en het derde deel in Januari 1912.

De inteekening staat, uitsluitend ten behoeve der abonnenten op DE HERAUT, voor één tot drie exem plaren open van nu af tot 15 Juni 1910, ten einde het aantal te drukken exemplaren te kunnen bepalen. Na sluiting der inteekening zal het werk niet dan in den boekhandel (uitgave J. H. Kok te Kampen) tegen den vollen prijs van/15 verkrijgbaar zijn

Spoedige inteekening is gewen scht niet alleen voor goede administratie doch ook opdat zich niet herhale, wat voorheen meermalen voorkwam, dat nl. abonné's hun aanvragen voor een onzer premiewerken te laat in zonden en daardoor moesten teleur gesteld worden.

De Administratie van DE HERAUT.

Amsterdam, Mei 1910.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 mei 1910

De Heraut | 6 Pagina's

Bericht.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 mei 1910

De Heraut | 6 Pagina's