GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Geestelijke verzorging van onze Gereformeerden in Indië.

Bekijk het origineel

Geestelijke verzorging van onze Gereformeerden in Indië.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nu op onze a. s. Generale Synode o. m. ook de vraag ter sprake zal komen, hoe gezorgd kan worden voor de geestelijke belangen van de verstrooide geloovigen in Nederlandsch Indië, heeft de Classis 's Gravenhage een goed werk gedaan met aan alle Gereformeerde Kerken de volgende missive te zenden:

Weltevreden^ 6 April 1914. Aan de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders.

Op verzoek van de Kerken van Batavia en Soerabaja richtte de Classis's-Gravenhage medio September 1913 tot U het verzoek om opgave te verstrekken.

a. van de leden Uwer Gemeente, die gedurende de laatste vijf of zes jaar naar Indië zijn vertrokken.

b. en voortaan van ieder lid dat naar Indië overkomt.

Thans, ruim een half jaar nadat deze circulaire U is geworden, voldeden 5 kerken aan het verzoek onder 1 genoemd, terwijl 18 kerken opgaven zonden van de namen der personen die naar Indië kwamen.

De Kerkeraad van Batavia is overtuigd, dat vele kerken nog in gebreke bleven; zoo arriveerden bijv. den l3den Maart per s.s. Tambora 7 gezinnen uit verschillende plaatsen, waarvan onze Kerkeraad officieel geen opgave van de kerken uit Nederland ontving.

Op de Generale Synode zal, naar de berichten in verschillende bladen melden, gesproken worden over de verzorging der geestelijke belangen van de verstrooide geloovigen in Ned.-Indië.

Onze Kerkeraad stelt de hartelijke belangstelling voor deze zaak zeer op prijs, doch spreekt als hare meening uit, dat voor een goede verzorging in de eerste plaats noodigis, dat men weet wie naar hier komen.

Het is daarom, dat onze Kerkeraad mede namens de kerk van Soerabaja nogmaals tot U komt met het verzoek, aan de circulaire van September meer dan tot nu toe gevolg te geven.

Namens den Raad de Geref Kerk van Batavia

Ds. D. J. B. WYERS, Praeses.

W. DE VRIES GZN., Scriba.

Hierbij werd gevoegd een schrijven namens den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Batavia gericht aan de leden der Gereformeerde Kerken in Nederland, die voornemens zijn zich in Indië te vestigen, en dat aldus lujdt:

Weltevreden., April 1914.

Aan de leden der Gereformeerde Kerken in Nederland, die voornemens zijn zich in Indië te vestigen.

Een ieder die zich voorneemt naar Indië te omen, wordt beleefd doch dringend verzocht, ooraf daarvan aan onzen Kerkeraad kennis te even en uitsluitend als volgt te adresseeren.

Den Kerkeraad der Gerefomieerde Kerk van Batavia, Kwitang, Weltevreden.

Door onzen Kerkeraad zal, zoo hem tijdig opgave gedaan wordt van den naam, het beroep, den leeftijd, (ook gaarne of zij gehuwd of ongehuwd zijn, het aantal kinderen etc.) en het stoomschip, waarmede door de naar Indië vertrekkende personen de reis wordt aanvaard, desgewenscht zorg worden gedragen, dat bedoelde personen te Tandjong Priok van boord worden gehaald, voor hen in een hotel of pension kamers worden gereserveerd, en verder bij aankomst hun de noodige inlichtingen worden verstrekt, en eventueel hulp "wordt geboden. Zeer gewenscht is het, dat bedoelde opgave minstens veertien dagen vóór het vertrek van het betrokken S. S. uit Genua of uit Marseille, wordt verzonden, daar de hotels en pensions meestal zeer bezet zijn. Verder gelieve men op te geven, of de plaats van bestemming reeds bekend is, of men in Indië reeds kennissen heeft en of men misschien aan deze kennissen reeds over de komst naar Indië heeft geschreven. Voornamelijk geldt dit voor het geval indien die kennissen in Batavia, Weltevreden of Meester-Cornelis wonen. De Commissie met het afhalen belast, kan zich dan in verbinding met deze personen stellen. Ook moet nog worden opgemerkt, dat bijna alle reizigers, ook die met bestemming voor Soerabaja etc, een of meer dagen te Batavia zich moeten ophouden.

Namens den Kerkeraad der Geref Kerk van Batavia:

Ds. D. J. B. WijERS, Praeses.

W. DE VRIES GZN., iiciiba.

Overname in andere Kerkelijke bladen wordt zeer op prijs gesteld.

De bereidwilligheid, die uit dit schrijven van Batavia's Kerkeraad spreekt, om voor onze Gereformeerden te zorgen, mag wel zeer op prijs worden gesteld. Niet alleen, omdat wie als vreemdeling in Indie komt, daardoor terstond een vriendelijk onthaal en een goede verzorging kan vinden, maar omdat hij tegelijk in een geestelijk milieu komt, waar hij met hartelijke liefde zal worden ontvangen en waar ook voor zijn geestelijke belangen zal worden gezorgd.'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Geestelijke verzorging van onze Gereformeerden in Indië.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1914

De Heraut | 4 Pagina's