GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Onze Gereformeerde Studenten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onze Gereformeerde Studenten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nu het oogenblik weer is aangebroken, dat tal van jonge mannen en jonge vrouwen zich aan de verschillende Universiteiten in ons vaderland als student zullen laten inschrijven, is het zeker niet overbodig hen nogmaals te wijzen op het belang, dat zij daar niet op zich zelf blijven staan, maar zich aansluiten bij de Gereformeerde Studentenvcreenigingen S. S. R. en E. Q. E. V. Prof. Noordtzij heeft op verzoek van de Uniebesturen dezer studententenvereenigingen een warm woord van aanbeveling geschreven dat we hier overnemen;

De Uniebesturen aan onze Rijksuniversiteiten, S. S. R. en E. Q. E. V. verzoeken mij met een enkel woord de aandacht van die Gereformeerde ouders, wier zonen of dochteren zich straks als student(e) zullen laten inschrijven, op haar bestaan te vestigen. Daartoe dwingt haar de ervaring, dat anders meerdere zonen en dochteren van Gereformeerden huize aan de Universiteit komen, die zelfs niet weten, dat een breede kring niets liever wil dan een plaatsje te geven aan de jongeren.

Dit bewijst weer eens hoe weinig meerdere Gereformeerde ouders doordrongen zij a van de noodzakelijkheid om ook in dit opzicht voor hun zonen en dochteren te doen wat ze kunnen om hen bij de Gereformeerde waarheid te behouden. Eerst wanneer verkeerde invloeden zich krachtig doen gelden, komt men in bewegiDg, maar vergeet, dat men zich daartegen niet gewapend heeft, toen het nog tijd was. En dan wijt men 't aan alles en nog wat en meent zelf vrij uit te gaan.

Dat is toch inderdaad niet anders dan zelfbedrog.

Zoodra de student(e) zijn (haar) intrede doet in de studentenwereld, is het van zoo groot gewicht, dat er op gelet wordt bij welken kring hij (zij) zich aansluit. Waarom zoekt men 't toch altijd weer bij kringen, die vijandig staan tegenover onze levens-en wereldbeschouwing? Men volge toch 't voorbeeld, door de kringen der wereld gegeven: het zoeken van aaasluiting bij gelijkgezinden. Niet om daarmede de problemen buiten te sluiten. Dat kan toch niet, al .zou men het willen. Die dringen zich van alle zijden op en roepen om antwoord. Maar het is van zoo onberekenbaar belang gemeenschappelijk naar de oplossing daarvan te zoeken en dat te doen met gelijkgezinden.

Daarom ook in dezen de oude traagheid af gelegd en niet gerust vóór men zijn zoon of dochter een plaats heeft zien innemen in de Gode zij dank steeds wassende rijen van hen, die onder de banier van S. S. R. of E. Q. E. V. zich scharen.

Van degenen die aan deze aanbeveling, die ook wij van harte steunen, gevolg willen geven, laten we hier de adressen volgen, waar zij zich aan te melden hebben :

Nadere inlichtingen en aanvragen voor lidmaatschap: Voor E. Q. E. V. bij: mej.D.Boswijk, Ousterhavtn Z 26, Gron'ngen.

Voor S. S. R.: te Amsterdam bij: W. L. Wolff, Fred. Hendrikstraat 98; J. H. v. d. Eend, Sarphatipark 32; te Leiden bij: J. Roorda, Hooigracht 36; F. M. Ptuning, Nann'estraat 42; te Utrecht bij: P. C. M. v. d. Velde, Floris Heermaelestr. 26 bis; J. Oonk MJz., Grietstraat 4; te Delft bij: J. Bergman, Delfgauwscheweg 69; Joh. C. Stans, Nieuwe'aan 48; te Groningen bij : J. Berg, Joz. Israëlstraat 95a; F. B. Veldstra, Schoolholm no. 8; te Rotterdam bij: O. v. d. Kam, Hollanderstr. 11; Den Haag: J. H. AUaart, Cl. de Vriezel. 149b en bij: J. Oonk M.Jz. ab-actis II, Hoofdstraat 146, Apeldoorn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Onze Gereformeerde Studenten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's