GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

,,Nabij de uerdwijning"?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

,,Nabij de uerdwijning"?

4 minuten leestijd

Geref. Geztnsbl., nr 210, bevat een verslag van een rede, •die ds B. A. Bos gehouden heeft in Assen na zijn over-.gang tot een andere kerkformatie. In dat verslag trof ons volgende passage:

., Overigens wist ds Bos te vertellen, dat de Vervan-.gingsformule t.z.t. zou worden afgeschaft. Nu kon dit 'nog niet, omdat het genadekarakter van het verbond In het geding was en omdat er over deze formule nog onderhandeld werd met de Chr. Geref. Kerk"; Tot zoover het bericht.

Wij weten voor dit overlijdensbericht-bij-voorbaat geen a-ndere verklaring, dan dat ds Bos hier doorgeeft, wat hij in zijn geheime saraensprekingen zal hebbeu gehoord. We toedoelen niet bepaald de laatste, want we hebben geen enkele bepaalde op het oog. Maar die voorspelling moet toch ergens op gronden, en zal geen pure constructie zijn uit de „logica der feiten".

Vermoedelijk zullen de samensprekers van ds Bos niet heel en al gesticht zijn over de voorspelling. En evenmin liun kerken; die hooren daar ineens, dat men al bij voorbaat aanneemt, dat zij alles slikken èn — InsUkken.

Maar wij leggen het bericht toch vast, nu het door ds Bos publiek gemaakt is.

Of we ons verblijden over de aaidcondiging van de aanstaande verdwijning eener door ons bestreden formule?

Dat hangt er maar van af. En juist daarom geven we de voorspelling door. Opdat niemand op vogelgeschrei acht geve.

Want het loslaten van een formule beteekent alleen dan wat goeds, als die loslating is uit het geloof, naar de wet Gods Hem ter eer.

Het is publiek bekend, dat al jaren geleden in contact met chr. geref. menschen de hoogleéraren Kuyper en •Grosheide zooveel te kennen gaven als: dat 1905 met pleizier verdwijnen kon. Maar toch zijn er n& dien öjd ettelijke lieden mee uit ambt en eer en kerk geworpen. En sedert dien is 1905 wel , , vervangen", , tenminste op één pietepeuterig puntje, maar is herhaMdelijk verzekerd, dat het toch zakelijk gehandhaafd was.

Van praemature overlijdensberichten kan men dus weinig maken. Het eenige is, te onthouden, dat op dit oogenblik die vervangingsformule met goddelijk gezag bekleed heet, en dat ze, als dat waar is, zulks eeuwig blijven moet. En als dat niet mag, dan moet ze dadeUjk (niet weggedaan doch) herroepen worden, ongeacht wat verder in de wereld te koop is

'Overigens, die zes, die pas deze formule „beleden" hebben, zullen die niet schrikken van deze voorspelling? Want volgens het verslag van ds Bos' rede in Assen, hierboven aangehaald, heeft ds Bos ook bij herhaling verzekerd, dat de vervangtngsformule geheel in overeen­ stemming met de drie formuUeren van eenigheid is. Dat zullen de samensprekingsdeputatèn ook wel vinden. Maar die zes hebben pas iets beleden, dat er mee overeenkomt; ze zeiden het zelf. Htet zal hun dus spijten. Ondergeteekende evenv/el acht haar in strfld met de drie formtdieren van eenigheid. Dat 'beteekent dus, dat hij nog steeds een ketter is, als ds Bos gelijk heeft met zijn beweren.

En het beteekent meteen, dat op het standpimt van ds Bos, en van degenen, die hem — naar we wel móeten aannemen — de verdwijning van de vervangingsformule hebben voorspeld, die „verdwijning" der vervangingsformule niet toeteekenen zal een materleele verloochening ervan. Het is goed, dat wij dit weten. En ook de Chr. Gereformeerden. Prof. v. d. Schuit schijnt de gemeene gratie te aanvaarden. Ik vermoed, dat hij de vervan-'gingsformule niet aanvaardt, en dat hij met een bloot „formeele" van-de-tafel-nemtng niet content zal zijn. Als ik dus de dingen goed aanvoel, zal er niets gebeuren, dan alleen maar praten.

Overigens is het goed, dat thans naast dr H. N. Rldderbos ook ds B. A. Bos af en toe op tijd ons volk mededeelingen doet, die het kan onthouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

,,Nabij de uerdwijning

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1950

De Reformatie | 8 Pagina's