GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

In Amerika.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In Amerika.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Prof. Dr. Benjamin B, Warfield, de ook hier te lande zoo gunstig bekende kampioen voor het Calvinisme in Amerika, hoogleeraar te Princeton in New Jersey, zond een herdruk in het licht van vroegere studiën, die hij thans saam uitgaf, de eerste als Overzicht van den strijd tussc/ten Augustinus en Pelagius, en de tweede als De ontwikkeling van de leer der\zaligheid vanyroeg stervende kinderen.

Reeds op zich zelf is het verblijdend te achten, dat soortgelijke onderwerpen ook in Amerika nog de aandacht mogen trekken, en dat gevierde hoogleeraren er hun krachten aan wijden. Maar het genot er van wordt nog verhoogd, waar zulke studiën u worden voorgelegd in zoo bondigen, en toch zoo streng wctenschappelijken vorm, als het privilege van dezen schrijver schijnt te zijn.

Of de tweede studie niet iets verder gaat, dan de Heilige Schrift ons recht geeft te gaan, laten we voorshands onbeoordeeld. Over het lot van kinderkens die buiten het Genadeverbond sterven, meldt de Heilige Schrift ons niets, en slechts zooveel moet toegegeven, dat de Heilige Schrift zich niet verzet tegen de voorsteUing, dat de genade Gods vrijmachtig is, om ten eeuwigen leven te redden, zonder dat eenig instrument van 's menschen zijde tusschen beide treedt. Doch dit punt nu daargelaten, is schoon zijn snijdende uiteenzetting, hoe alleen de Gereformeerde Belijdenis, tegelijk vierderlei waarheid kan omhelzen: i". dat alle mensch in zonde ontvangen en geboren is; 2*. dat niemand zalig wordt buiten Christus; 3". dat de zaliging van de zonde door Christus niet altoos aan uitwendige genademiddelen hangt; en 4". dat dientengevolge aan de zaligheid van wie in vroege jeugd wegsterft, mag worden geloofd.

Aan de zaligheid der kinderkens kanxösX gelooven, wie óf de tusschenkomst van den Doop noodzakelijk acht (Roomschen en Lutherschen), noch ook wie de zaligheid geheel of ten deele uit den vrijen wil afleidt (Pelagianen, Arminianen, Wesleyanen), tenzij dan door te spreken van de innocentia infantium, d. i. door de wezenlijke erfschuld en erfzonde alleen bij hen aan te nemen, die, zelf volwassen zijnde, ze tot de hunne maken.

We danken Prof. Warfield zeer voor deze bijdrage, en als teeken van Calvinistisch leven in Amerika's kerken en universiteiten verheugt ze ons.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

In Amerika.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's