GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

N.-Amerika. Billy Sunday.

Wij deelden het een en ander mede omtrent het optreden en de manier van prediken van Billy Sunday. We onthielden ons van critiek, waarmede we echter niet bedoelen dat - wi] geen aanmerkingen op hetgeen deze prediker brengt, hebben. Integendeel zijn wij overtuigd dat deze revivalprediker Remonstrantsche gevoelens koestert en dat zijn inethoden en manier van optreden niet naar Gods Woord' zijn. Overal waar deze bekeerde bokser optreedt, verzoekt hij de kerken hare diensten te staken, hetgeen gewoonlijk wordt toegestaan. Wij meenen echter, dat de Gereformeerde kerken hare diensten dan laten doorgaan, althans wij hebben nog niet vernomen, dat zij daartoe overgingen, en de adviezen der Geref. organen zijn dan ook om dit niet te doen; volgens ons, volkomen te recht.

Wat men in de nieuwe wereld van het op treden van Sunday verwacht, blijkt uit een bericht in Onze Toekomst., een Amerikaansch blad, hetwelk luidt:

„'t Is nu zoo goed als zeker dat Billy Sunday ook eens zijn krachten aan Chicago beproeven zal. Hij komt! dat was Zondag het wachtwoord in ongeveer 400 kerken. Met dat „hij" wordt natuurlijk. niemand anders bedoeld dan de beroemde prediker.

Hij komt. Wanneer, weet men nog niet. Maar men is reeds bezig een fonds voor het doel bijeen te brengen. Een fonds van ƒ 250, 000. Want elke groote onderneming kpst geld, veel geld. W. S. Peterson, voorzittter van de finantieele commissie der „Sunday Evangelisatie Compaign" organisatie, ontving Zondag een telegram van den heer Sunday uit Paterson, waar hij thans een revival campaign leidt. Taarin komt o.a. het volgende voor.

Zij die het best in staat zijn den geestelijken polsslag van de meer dan 2000, 000 Chicagoërs waar te nemen, beweren dat de tijd daar is voor een vereenigd pogen van de zijde der Christelijke machten der stad, ter herwinning van de menigte die haar getrouwheid aan de kerk heeft verloren, ter verlossing van de zonde der meer dan 1, 000, 000 die nog vreemdelingen zijn voor God, en ter bevrijding der stad van de goddelooshedèn en zonden, waarmede de burgerij wordt bedreigd."

Uit deze woorden blijkt, dat èn de vrienden én Billy zelf groote dingen van zijn opreden verwachten.

Men heeft Billy Sunday ook uitgenoodigd om Engeland te bezoeken. Een Methodistisch blad is echter daarmede weinig ingenomen. Amerika kan heel wat verdragen», wat men in Engeland niet wil dulden. Ook zou men het betreuren, dat de manier van optreden van Sunday in Engeland werd nagevolgd. „Wij kunnen verstaan dat iemand voor een oogenblik het pad der wijsheid verlaat; maar het bezwaar tegen de methoden van den heer Sunday is, dat hij welbewust aanstoot geeft, en zich beroemt op zijn abnormale manieren en die voor wezenlijk houdt. Terwijl wij met dankbaarheid vernemen van de goede en blijvende resultaten van zijn arbeid, voornamelijk onder hen die voor anderen onbereikbaar zijn, zoo zijn wij overtuigd dat die uitkomsten nog beter zouden zijn wanneer er niet zulke uitwassen bij waren. Het heilige werk van het redden van zielen is een te ernstige zaak, om gedaan te worden op de manier van de bestudeerde excentriciteiten van een clown."

Dit oordeel van het Methodistisch orgaan is niet te hard. Maar wij hebben niet alleen bezwaar in de manieren van den heer Sunday, ook datgene wat hij verkondigt is op menig punt afwijkend van de leer die naar de Godzaligheid is. Doch wij weten dat de Heere met een krommen stok een rechten slag doen kan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juli 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juli 1915

De Heraut | 4 Pagina's