Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Jaarboek 1933 - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarboek 1933 - pagina 9

3 minuten leestijd

7

HOOFDSTUK I. § 1. Ter inleiding. Het grootste gedeelte van het vroord „ter inleiding" van liet vorige Jaarboek (1932) handelde over de geldzaken van onze Vereeniging. De zorgen tiaden reeds toen op den voorgrond. Zy zijn in het laatste jaar nog vergroot. De depressie, die door de geweldige crisis is in het leven geroepen, breidde zioh over ons land in toenemende mate uit. Alle kringen van ons volksleven zijn er door aangetast en voelden den droic steeds zwaarder wo'rden. Uit den aard van de zaak ondervindt onze Vereeniging daarvan den weerslag. En het is geen wonder, dat de gedacibten van ben, die met de Wiartiging van de financieele belangen der Vrijie Univiersiteit zijn belast, voortdurend zioh bewegen om de grO'Ote vraag: hoe in dezen tijid met afnemende inkomsten en met toenemende uitgaven (voor de vierde faculteit) het evenvricht tusisohen beid© kan worden bewaard; of beter: kan worden verkregen. Hier in deze inleiding slechts één enkel cijfer. Voor Ihet geregeld verloopen der Universiteitszaken is voorloopig noodig een som van ƒ 150.000 per jaar; het bedrag der contributies werd voor 1932 begroot op ƒ 124.000; het beliep echter slecihts ƒ 114.100, niettegenstaande in dat jaar al vele krachten werden ingespannen om nieuwe contriibuanten te werven en bestaande contributies te verhoogen. In dat terugloopen der middelen ligt meer dan één aanwijzing, die wijl ter iha,rte Ihebben te nemen. Niet dat de liefde voor de Vrije Universiteit bijl ons volk verflauwt — wij weten, dat velen, ondanks de groote moeilijkheden, waarin zij persoonlijk geraakt 'zijn, volharden in het brengen van het geldelijk offer voor de Universiteit, die de liefde heeft van 'bun ihart. Niet dat wij' in overmoed en te vroeg onze Universiteit ibebben uitgebreid met de vierde faculteit en daardoor —• in dezen zwaren tijd — ons budget onnoO'dig ihebben belast; immers de nood was ons opgelegd; de fatale door dei wet gestelde termijn voor het stichten van een vierde faculteit was verloo'pen en het behoud van het civiel effect van omze graden liep gevaar. Natuurlijk ook niet, dat de •hand des Heeren zou zijn verkort en dat wiji daarom, alleen en met eigen zwakke kracht, tegen den stroom zouden moeten oproeien; dit te denken zou Wijk zijin van groote ondankbaarlieid voor het verleden en van diep verootmoedigend kleingeloof voor ihet heden. Wat dat terugloopen der contributies ons dan te zeggen heeft? Allereerst, dat ons gebed voor de Vrije Univeirsiteit moet vermeerderen. Hoe velen zijn er (of hoe weinigen) voor wie het welzijn (geestelijk en stoffelijk) van de Vrije Universiteit een onderwerp van rustig en dagelijksoh gebed is? Die niet op'houden met God te worstelen voor haar bloei en 'haar vruciht? Wij' allen, 'die zeggen haar lief te hebben, mogen beginnen met te 'Overleggen of wij tot die groep van trouwe en innige bidders voor 'de Vrije Universiteit behooren. De ziel, ie kracht

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1933

Jaarboeken | 58 Pagina's

Jaarboek 1933 - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1933

Jaarboeken | 58 Pagina's

PDF Bekijken