GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEREFORMEERDE KERKEN.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aangenomen naar:

Beilen, Th.. Kuipers te Ter Aar. Paesens«; -, Ê; .gU; f^|Di. G. A. Brouwer te Oostwolde.

Bedankt voor:

Berkel! en Rodenrijs, L. van Wijk tè"' E8je.T Emlicliheim (Beiitheim), Dr W, . A. van Es te Leeuwarden. Hr.ailem (va, c.-Datema), H. S. Bouma' te Leeuwarden. Kiabbendijke, J. Wijminga te Dronrijp. Leeuwarden (vac.-v. d. Muniiilc), J. Watcrink te Ziitphen. Maasland, - , h .Visseher , te Hijlaard: ; Schipluidenife|i JSi|SfiÖiï*sit: !: ièi Oostwotd.

Afscheid van

Kammerzj M. P. Pel Tekst Hebr. 13:20, 21.

Indrede te:

'Jubilea. Di-T. Sap té Gouda'en J. Döuma te 's-Gravealiago vierden deze week hun - 25-jarig ambtsjubileu.m.

En angeliseeren. g el i s e eren. Te Solo brengt men, naar de '„JVIaqed'omeï? ''* nieldt, wekelijks een portefeuille met Chr. lectuur rond .en als men" dat geruimen tijd heeft volgehouden en de lezers aan Christelijke denkbeelden eenigszins giewend neeft, laat men-een bezoek brengen om met hen te spreken. Het schijnt, da; , men op die wijze voor Europeanen van aanzien, die hun • Cliiistendom ihebben vergeten, zoekt terug te brengen.

Mischien ware deze manier van evangelisatie ook in de grooti! steden van ons land, te beproeven, zegt „D© Standaard."

Bhythnisch kerkgezang. In de Geref. Kerk te Zandvoorl is een proef genomen met rhythmisch zingen. De flolzang in ide morgen-en avondgodsdienstoefeningen ko'n, dank zij de orgelbegeleiding, door de Gemeente op deze wijze worden aangeheven. De proef voldeed. Voorloopig zal men dit aan liet einde--van den dienst blijven doen.

CHR. GEREFORMEERDE KERK.

Tweetal te:

Lisse, 1. D. 'Barth Ie 'Werkendam en A. H. Hilbers te Enschedé. Ncordelocs, P. de Groot 'te Rotterdam en A. H. Hilbers te Enschedé.

Op zij gezet? In de „Rijnlandsohe Kerkbode" wordt meegedeeld, dat de Chr. Geref. Kerk te "Woerden haar predikant Dfe H. 'Woudstra, eenvoudig op zij heeft gezet. „Hij beviel hun niet langer. Zij hebben hem zyn afscheid laten preeken, zondör dal hij een beroep had ontvangen naar een andere Kerk. Emeritus is de predikant niet, en een vaste Gemeente heeft hiJ ook niet. Toch preekt hij in Kerken, als hij er toe geroepen wordt."

t'en kerictechterlijke puzzle.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Tweetal te:

Mijfkerke, W. den Hengst te Leiden en G. H. Kerstsn te Icrsoke.

Bedankt voor:

Bruinisse, uinisse, M. Hofinan te Rijssen. Gouda, H. Kieviet Jz. te Veenendaal.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Zestal te:

Kampen (vao.-wijleu van Dalfsen), B. N. B. Boutlioorn te 'Wapenvelde, D. J. v. d. Graaf te Raamsdonk, H. HeJjer te Vlaardingen, I. Kievit te Lunteren, "W. J. van Lokhorst te Bennekom, en P. de Looze te Renkum.

DritaI te:

Amsterdam, S. F. H. Berkelbach van den Sprenkel te Haarlem, Lir G, . P. Marang te U'tirecht en/ J. P. v. Bruggen te Delfshaven.

Amsterdam, J. H. P. lé Roij te Sloterdijk, F. W. A. Korff te Heemstede en G. D. A. Oskamp te 'Winterswijfc.

Amsterdam, P. - Veen te Utrecht, M. J. Punselie te Leiden en W. A. Hoek te Laren. (G.)

Berepoen te:

Benschop, 1. Bus te Ouddorp. Icrseke. H. H. van Ameide te Ridderkerk. Leeidam, H. Japchen te Bommel. Kuenen, L. P. Louwc Kooijmans te Baardwijk. Nunspeet (toez.), J. M. Lammcrs te Wijk bij Duurstede. Rouveen, J. A. van Boven te Ede. (Geld.) ïerkaple (toez.), M. C. Slotemaker de Bruine, cand. te ütreclit. IJsselstein, J. J. Timmer te Montfoort.

Aangenomen naar:

Sliien, J. S. King te Nieuw-Beerta. 's-Gravenmoer, F. Anker te Lopik. .i, '; ^c: ^i£ Terkaple (Fr.), M. C. Slotemaker de Bruine, cand. tl^trlSfat.

Bedankt voor:

Amersfoort, G. B. Westenburg te Beverwijk. Hindeloopen, M. C. Slotemaker de Bruine, cand. te Utrecht. Hotnderloo, M. C. Slotemaker de Bruine, cand. te Utrecht. Polsbroek, D'. E. 1. Hupkes te Wanswerd ca. l^ullon, J. C. van Apeldoorn te .Voorthuizen.

Afscheid van

Staphorst, P. Kruijt. Tekst Fhilipp. 1:27. VoUenhove, K. de Bel. Tekst 2 Cor. 6:1. •Waddinxveen, B. G. C. Steenbeek. Tekst Deut. , B3:27a.

Jubileum. Ds H. van Eijck van HesUnga vierde deze week zijn 25-jarig jubileum als predikant der gemeente Berlikiim.

Studiefonds voor Duitsche Studenten te Kampen.

In hartelijken dank ontvangen: l/an mei. A. A. B. te R. f5; gift i. d. coll. y. d. •G. K. 'te A. f2.50; H. V. te H. f 10; ''giften 14 d. coll. V. d. G. K. te T. f 50 - f f 10 - f 1000 Mark - \-20 Mark = 160 - f 1020 Mark; van twee geefsters te G. elk £2, 50=^i 5; gift i d. cöll V. d. G. K. te Uj f 100; isift i. d. coll V. 4. 'G. K. te A. fl; P. H. te F. f 1; M. v. d. B. te B., „ter navolging" f 100 + f 40 voor boeken = f l.iO; J. iB te P. f5; mej X. te A. a. d. R. f 10; .1. H. te K. f2.50; M. M. te N. f 2.50 (jaarl. contrib.); J. v. N. te A. 1.3; g'ït i. ; 'd. fiOll. V. d. G. K. te A. f2; , N. N. te W. it 5; A. B. te L. f2.50; mevr. E. B. v. P. te S. f 10; J. H. P, te S f2.50; Ds k. S. te K. B. .f 2.50; 'Ds E. B. te H. Ï2; A. G'. te A. f5; gift i. d. coll.. v. d. G., K. ^0 M. {A.y 15; „een gevangenbewaai'der" te H. fl; Prof. Dr T. K. 'te K. f. IQ; gift f. d. coll. v d. G< K. Sa Terneuzen f5; G. .S. te F. f 25; Burgemeester li H. W. 'te H. 15; H. H J. te Ou f 10; , L. v. L„ te H. fö; Mej. W. N. 'te H. fl; B te A. f4; J. Th. te E. f 10; W V. te R. f2.50; H G. te A. f25; B. T. d. J. te G. 'f2.50: L. O. Wz. te R f5; W. N. te N. 15; A. v. A. Sr. te JJ. f2.60; J H. 'te L. f 1.50; . J. M. te L. 15; Ds H. D. te R. f 10; Mevr. "Wed B. te 's-G. f5: 'C. D. te R. f 12.50; Ds B. A. K. te A. (jaarl. contrib.) J5; de G. K. te V.-nde M. f5; gift . d. coll. v. d. G. K te A. f2.50; I. A. P? te Ü. f2.50; gift i.-d. coU. V. d G. K. te Z. f2.50; gift i. d. coU. v. d. G. K, t3 D. f 15. Samen 1184.

Wij hebben wederom rijke stof tot dank aan den Heere en aan de gevers en geefsters. Die zaak des Heeron, die 'steeds de harten van Zijn volk warm maakt, en hunne 'beurzen open, deed dit ook nu. En zij zal het wel bij don voortduur doen, ook met betrekking tot dezen nood van Zijne kerken in Duitschland.

S. GREIJDANUS, Penn. a. h.

Kampen, Cellesweg 18, 9 Dec. 1921.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 januari 1922

De Reformatie | 8 Pagina's