GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

In houd der periodieken.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

In houd der periodieken.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Alleen die periodieken, ' welke geregeld worden toegezonden, komen voor deze rubriek in aanmerking.)

Antirevolutionaire Staatkunde — orgaan van de Dr Abraham Kuyperstichting (Dec '24): A. W. F. Idenburg, Ons standpunt inzake oorlog (slot)..— Dr H. Dooyéweerd, In den strijd om een Christelijke Staatkunde, Hoofdstuk I: Het ourle prolileem 'Her Christelijke politiek (vervolg). — "Mr J. W. Noteboom, Adviezenrubriek.

Gereformeerd T h e p 1 o g i s c h T ij d s c h r i f t (Dec. '24): Dr G. Ch. Aalders, Gereformeerd kerkelijk leven in Schotland III (Slot). — DT N. D. van Leeuwen, Joseph's verhooging. — Dr J. Waterink, Kroniek (over Hendrik van Zutphen). — Recensiën, enz.

Paedago gi s ch Tijdschrift (Dec. '24): Dr J. Waterink, Kritische opmerkingen omtrent het object der geestelijke wetenschappen I. — T. v. d. Kooy, Opmerkingen over waarheid en zekerheid III. — A. Janse, Religieuze ontwikkeling bij kinderen. — A. F. Hoogewerf, Bezuinigingen op het onderwijs door het onderwijs, enz. Tijdschrift voor .Evangelisatie (Dec. '24): Ds J. Gispen, 'De Evangelisatie en onze weermacht IV. — Dr F. W. Grosheide, Evangelisatie en Kerk. — Idem Lantaarnplaten, enz.

De Harp (Dec. '24): Kerstcantate. — Besprekingen. — Bladwijzer over 1924. — Bijlage: F. Pijlman, Postludium-Kerstmis. — Idem, Inleiding „Emmanuel", enz. Cijfers en Feiten ('Dec. '24): Salarissen ea Indexcijfers. — Maakt tariefverhooging alles duurder? — Vliegen over ambtenaarssa.larissen. — De kracht van rechts. — Spaak in het wiel van het wagentje der nationale ontwapening. — De blunder van den heer Schaper. — Socialisatie... lager loon. Meer arbeidsvreugde? — Godsdienst en zedelijkheid. — Achterlijk kommunisme. — Het socialistisch geloof. — Socialistisch strafrecht, enz.

De Opwekker, Zendingstijdschrift (Nov. '24): Dr H. Kraemer, Lectuur en Zending. — Dr B. J. Esser, Kawroeh Oesoel Oedin IV. — v. d. B., Art. 123 R. R. Indië. — D. CrommeKn, Van het Zendingsconsnlaat. — W. Grau f, enz.

Opdenuitkijk (20 Dec '24): Dr A. van Veldhiüzen, Het Kerstevangelie. — J. J. Leys, Een bruiloft in de Para. — K. Lantermans, De Geldduvel. — Dr J. H. de Groot, Bethlehem II. — Dis J. D. Boerfcoel, Op den uitkijk buiten onze grenzen. — S. J. F. Bosch, Vam Basiliek tot Kathedraal I. — H. J. van Houten, Oude Boerenhuizen in Staphorst en Ronveen. — Dr J. v. d. Valk, •de Egyptische Landbouw, enz.

Idem (3 Jan. '^25) brengt allereerst een artikel van Prof. Dr A. van Veldhuizen over „Jezus en de leliën des velds", vervolgens een reisbeschrijving door een deel van het Zwitsersche hoogland „Op het Boschpad" door II'. J. de Hoogli; een schets van K. Lantermans „de Geldduvel", een van de natuurbeschouwingen van Dr A. V. Veldhuizen „bi Wintertijd", 't vervolg van „Een bruiloft in de Para" door J. J. Leys, „Iets over Leonardo da Vinci" door J. J. Jacques, de gewone rubrieken „Op den uitkijk buiten onze grenzen" door Ds J. D. Boerkoel verzorgd, en „Op den uitkijk binnen onze grenzen" van Dr J. Veldkaimp, die in deze rubriek Ds K. Schilder als schrijver opgevolgd is; een van de schetsen uit de antieke wereld („Volkstellingen en Jodenopstand in Egypte onder het Romeinsche Rijk") van Dr J. van der Valk; een artikel van Mevr. È. Barth— Van Marie „Is Henriette Roland Holst veranderd? "; een stuk over „De einden der aarde" van A. van Deursen; een beschoawing over den kerstboom door A. Croon, een sterrekundige studie van Dr P. J. Boks „Venu-s", en éen artikel over „Verouderde woorden en uitdrukkingen in den Statenbijbel" door Chr. Stapelkamp.

Het Schouwvenster (12 Dec '24): K., Met blijdschap wachtend. — Idem, Het Gouden Kalf. — Me-vr. A. van Hoogstraten—Schoch, De steenen pelgrim XI. — V. d. H., De mistige morgen, enz. Onder de illustraties: Prof. Buytendijk in zijn laboratorium. Ds G. Wielenga f. Bijlage: „Het kleine Schou-wvenster": De tranen van Sinterklaas, Jan Schrok, enz.

Idem (19 Dec. '24): K., Kerstfeest. — K., Het Kerstfeest van - vrouw Jongoma. — v. d. H., de Palestijnsche Herberg. — v. d. H-., Kerstgebruiken. —• J. M. Engel, Kerstmis. — v. A(rkel), Noachs Arkbonw. — Mevr. A. van Hoogstraten—Schoch, De steenen pelgrim XII. — Muziekbijlage. — Platenbijlage: De wijzen uit het

Oosten, de vlucht naar Egypte. — Onder de illustraties; DsK. W. Vethake f, Ds C. Stadig f — Bijlage: „Het kleine Schouwvenster": De ongelukkige koning. — Het dominé's-kind XII, enz.

Idem (2 Jan. '25): K., Leven en Sterven. — P. Br., De wereld van het kleine. — Mevr. A. van Hoogstraten— Schoch, De steenen pelgrim XIII, enz. — Onder do illustraties: Lustrum van het Studentencorps „Fidos quacrit intellectum" te Kampen, Z. Ex. A. W. F. Idenbnrg. Bijlage: „Het kleine Schouwvenster": De Soldaat, Het Dominé's-kind, enz.

De Spiegel (3 Jan. '2.5): . J. R., Onze Christelijke auteurs. — Mej. J. L. F. 'de Liefde (met portret). — J. E., De Filosoot. — H. de Kouter, Do Profeet XIV, Onder de illastraües:2 foto's van het 9de lustrum' van het Studentenkorps „Fidos quaerit intehectum" te Kampen.

De Kinderkrant (3 Jan. '25): J. J. Bas, De Sprokkelaars. — R. Boon, Uit den geuzentijd LXVIII. — A. R. K., Een kalender, die 100 jaar dienst kan doen, enz. De Schoolkrant (1 Jan. '25): Het nieuwe jaar. — Buitenland. — Binnenland. — J. C. de Koning, Witoortje XIV, enz.

Kentering, in welks ontwikkeKng inderdaad goede voortgang te bespeuren valt, kwam in December met een Kerstnummer uit. 't Bevat een kerstmeditatie van Ds A. K. Straatsma; een kerstnovelle „Kruimkens" van G. Sevensma—Themmen, een beschouwing van A. Wagenaar over den wereldvrede, in verband met het kerstfeest; een artikel van G. Sevensma—Themmen over de Decembermaand als „de maand der vreugden", een vertelling van W. A. P. Smit „Het mysterie", de bespreking van Rönne's boek „Met kerstmis naar huis" door P. J. Risseeuw, en de gewone rubrieken „Door de Dagen" en Boekbespreking.

Kerstpoëzie vinden we in gedichten van den I7e eeuwer; Adr. Poirters, en van A. Wapenaar; winterstemming spreekt uit een vers van Geraert van Suylesteyn. Als afzonderlijke bijlage is toegevoegd een zangen klavierbewerking van Rovius' gedicht „Spruyte Davids" door Willem Reynierse.

Goed gekozen schilderij-reproducties spreken van winter-en kerststemming. Dit Kerstnummer is goed geslaagd, 't Is een eenheid in rijke verscheidenheid.

Ook Opwaartsche Wegen gaf met z'n Januariaflevering een winter-en kerstnummer. Na een gedicht van J. A. de Groot „De Spreeuw" komt een mooie kerstvertelhng „Het Lied van het kerstekindje" door Anton van Weede; dan volgen een gedicht over den uitgang van het jaar „Het Einde" door E. L. S., de voortzetting van ïhemmens roman „Die andere Weg", een gedicht „Zondagmorgen" door G. van VeMhuyzen, sn uitvoerige boekbespreking.

Opigang, het Christelijk tijdschrift voor kunst en letteren, komt in z'n Januari-nummer met een gedicht van E. L. S. „De maagd Maria tot het kind Jezus", een schets „Kerstkindje" van 'Emmy Klein, twee gedichten „Bethlehems Pelgrim" van Peter Johansen, een artikel over „Oud kerstproza" van J. Luykenaar Francken. Een goed verzorgd Kerstnummer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 januari 1925

De Reformatie | 8 Pagina's

In houd der periodieken.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 januari 1925

De Reformatie | 8 Pagina's