GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEREFORMEERDE KERKEN.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Beroepen te: Baan)brugge: cand. J. P. C. tiai Brink te Apeldooifl. Hijlaard: cand. J. van Dijt t© Oudega (Small.). Oldehovo (Gr.): cand. B. Bouma te Koudum. Onderdeindam: cand. H. Brink te Hoogersmilde. Oldeboom, Rottevalle, Zuidwolde (Dr.) en Waardhuizen (N.B.): cand. B. Bouma te 'Koudum. ïianie: cand. H. Brink te Hoogersmilde.

Aangenomen naar: Rijnsburg (3e pred. pi.): .1. de Waa.wl te Spakenbute.

Afscheid van: aarssen: . Altema. Tekst Openb. 3:11b.

Intrede te: lburg: . Krügcr. Tekst Matth. 28:18—20.

Jubilea:27 Jan. Ds L. van Loon te Soherpenzeel (l).), 25 jaai'.

Candidaat tot den H. Dienst. Cand. B. Bouma, te Koudum (Fr.) zal van nu af gaarne een eventueel beroep uit de Geref. Kerken in overweging nemen.

Radio-kerkdienst. Namens ihet Geref. Comité voor Radio-Kertdienstuitzending deelt Ete J. A. ïazelaar te Rotterdam ons mede, dat door bemiddeling van de Chr. Radio-Vereeniging gedurende 1 Jan.—1 Oct. van dit jaar 24 kerkdienstuilzendingen, n.l. 10 morgen-en 14 avonddiensten, zullen plaats vinden.

Tal van Kerken hebben zich bereid verklaard, om deze diensten waar te nemen. De verdeoling der beurten geschiedt met de meeste zorgvuldigheid. De sprekers en data zullen sjxieaig worden vastgesteld.

— Op do begrooting 1926 van de Geref. Kerk van 's-Gravenhago-Oost is een bedrag geplaatst voor het houden van twee radio-diensten, waartoe de kerkei-aad in beginsel besloot.

Een ziekentelel'oonnet to Maassluis. Te Maassluis is tijdens de gepasseerde feestdagen een kerktelofoonnet in gebruik genomen, dat over de geheele plaats is gespannen en waarop alle chronische zieken bij de Gereformeerde Kerk een aansluiting hebben.

In bet vervolg zullen deze zieken lederen Zondagmorgen' en - avond den dienst van de plaatselij> ke Kerk kunnen volgen, wat voor hen een buitengewoon genot en tot zegen is. Reeds gedurende anderhalf jaar waren aldaar in deze richting proeven genomeii, maar aanvankeUik werd gestuit op de wettelijke bepalingen, waarbij het is verboden draden te spannen over openbaie wegen. Deze bezwaren werden echter ondervangen, doordat de Rjjkstclefoondienst bereid bleek om op billijke voorwaarden zelf voor dien aanleg te zorgen, zoodat het geheele buitennet nu door den Rijikstelcfoondienst is uitgevoerd en in onderhoud genomen.

Het plan werd door een Comité, dat zich voor de zaak gevormd had, ontworpen en waarvan het juist© adi^es is: Comité Kerktelefoon Zieken hif de Gereformeerde Kerk te Maassluis.

Reeds tijdens de uitvoering der plannen toonden heel voel Kerken hun belangstelling en naar aanleiding van verkregen inlichtingen, is men nu in vele gemeentein bezig zieken op dezelfde w^ze van een aansluiting te voorzien.

Daar Maassluis niet uitgestrekt bebouwd is, koa do aanleg naar alle zieken zonder uitzondering plaats vind< 3i, waardoor de Kerk te Maassluis de eerste is die een Rökstelefoonnet, waarop niet minder dan 55 jiersonen luisteaien, is voorzien.

Als bijzonderheid vermelden wij, dat hot net zonder extra versterking is aangesloten op de teletooninstallatie voor hardhoorenden in de Noorderkerk en dat voorloopig een onbe­ perkte uitbreiding der aansluitingen, mogelij'k is. Er is tevenszorg gedragen dat het net - kan worden aangesloten op dedooveninstallatie van de Zuiderkerk, wanneer in die Kerk afzonderlijk dienst is. De zieken hebben de verplichting op zich moeten nemen om alleen van de verstrekte instrumenten/ gebruik te maken, daar anders de besohikbaie stroom onevenredig zou worden verdeeld en storingen zouden kunnani ontstaan.

Wensoht men over het een en ander in verband met eigeji plannen nadere inlichtingen, dan is het Comité Kerktelefooo-Zieken bij' de Gerefonneei-de Kerk te Maassluis daartoe bereid.

CHR. GEREFORMEERDE KERK.

Tweetal te: Haarlem (2» pred.-plaats): J. Jansen te I/eiden en J. Jongeleen te Hilversum.

Steenwijk: J. P. Meijering te Nieuwpoort en C. v. d. Zaal te Deventer. Zwaagwesteinde: J. D. Barlh te Alphen a. d. Rijn en A.. Gruppen te Vlissingen.

Beroep en te: Franeker: H. Velema te Nooi^deloos. Lisse: J. Jongeleen t© Hilvei-sum.) Rozenburg: J. P. Meijering te Nièuwpoort. ; Werkendam: J. D. Barth te Alphen a. d. Rijn.

Bedankt voor: Harderwijk: P. J. de Bruin te Veenendaal. ; . Steenwgk: H. Velema te Noordeloos.

Intrede te: laardingen: . de Broiu. Tekst 2 Cor. 4:6.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Tweetal te: MoercapeUo: B. van Neerbos te Temeuzen en D. Overduiiu to Giessendam. Rijssen: J. Fraanje te Baineveld en H. Kieviet Jz. te Veenendaal.

Beroepen te: Russen: J. Fraanje te Barneveld.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepente: \ ; Amsterdam: B. Gijzel te IJlst. Bussum (toez.): G. Bolkestein te Apeldoorn. Hall© (gem. Zelhoem): D. C. Cioedliaii te .A vereest. Koudum: L. Boer te Vriezenveen. Hoogezand: H. H. Dorgelo te Kuilenburg. Nijkerk (G.): D. J. v. d. Graaf te Ridderkerk. Waarder: J. H. Gunning G.Bza te Lage-Vuursdie. Workum: C. J. Schweitzer te Maassluis.

Bedankt voor: Assen: H. N. IJsbrandy te Heerenveen. Den Briel: G. B. Westenburg to Beverwijk. Haarlem (vac.-wijlen P. E. Barbas); L. J. van Leeuw«> te Hilversum.

Haarlem (vac.-Dr S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel); W. A. Hoek te Amsterdam. Lexmond: A. Meiers te 's-Grevelduin-Capelle. Oosterwolde (G.): J. Kraaij te Staphorst.

Afscheid van: ussum; B. J. van Heijningen. Tekst Deut. 33:27a. Foudgum: ; Beijer. Tekst Deut. 33:27 m. Nieuw-Weerdingo; D. Siemelink. Tekst Ef. 2:19—22. i

Intrede te: teenwijk: . P. van Leusden. Tekst Jes. 3:10 en 11. f

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 januari 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

GEREFORMEERDE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 januari 1926

De Reformatie | 8 Pagina's