GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE HISTORIE

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE HISTORIE

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Kuyperiana.

III.

De andere grief wordt door Dr Kuyper besproken in het Nummer van 6 Mei 1883.

En lezende, wat daarin gedrukt staat, vernemen we klanken, die ook in „onze lucht" zweven en die ook nu ons oor telkens treffen:

; Er is een wachtwoord rondgedeeld. Nu men tegen „D'e Heraut" weinig' anders Laat vindt, poogt men ons blad door verdaohtmaking te dooden, en zoo heet het dan nu: „De Heraut" is EEN TWISTBLAD en daarom voor de twistschuwe braven onleesbaar!"

Van tien kanten tegelijk vingen we dit gerucht op; een bewijs, dat er toeleg achter zit.

Daarom sta hier tegen dit parool een dubbel woord van verweer.

Ten eerste, dat twisten plicht kan zijn. Zoo dikwijls datgeen wat voor uw overtuiging' heilig, edel en schoon is, wordt verguisd of overtreden, zijt gij laf en geen man, indien giji den moed mist of het woord niet vindt, om voor dat heilige op te komen.

Vandaar dat dan ook de profeten, onder de leiding des Heiligen Geestes, ons voorgaan in gestadige twisting met het afvallige volk en de valsche profeten.

Vandaar dat de Christus ons voorgaat in gestadige twisting met de Farizeeën.

Vandaar dat de heilige Apostelen ons voorgaan in twistingen met tegenstanders, die ze zelfs met den naam van „honden" (Tit. 3: 2) bestempelen.

Vandaar dat de Hervormers minstens een vierde van hun .< : chriftuuriyken arbeid aan puur twistgeschrijf hebben gewijd.

En vandaar eindelijk, dat er nooit één heilig belang in Jezus' kerk is aangerand, of de mannen die ongelijk hadden, riepen altoos, laat ons toch niet twisten broeders, wetende dat ze bij schuilen in het stille het meeste wonnen.

Een paar maal heeft Kuyper, zeer zeker zelf verzonnen, figuren opgenomen in zijn lijfblad. Het is een vreemd gezicht: een „Heraut" met een plaatje. Steeds dienen ze ter verduidelijking van kerkrechtelijke problemen.

Hier volgt allereerst een figuur, waarmee Kuyper de wijze, waarop in de kerk de macht wordt uitgeoefend, heeft duidelijk gemaakt. Een, ook voor dezen tijd, zeer actueele kwestie. („Heraut" No. 415):

lie macnt konTTvan ±5oven. Natuurlijk. Van Boven ook in de kurk. Maar hoe en in wien?

En op die vraag luidt het antwoord: van den Koning daalt het gezag' en de macht in de kerk, voor wat haar bestuur betreft, uitsluitend en eeniglijk neer in de Opzieners der gemeente, 't zij leerend, 't zij alleen regeerend, in verband altoos met de diaconie.

Houdt dit nu streng vast (en zoo staat het in Gods Woord) wat volgt daar dan uit?

Dit immersi, dat de rechtstreeksche nederdaling van macht uit onzen Koning naar Zijn kerk aUeen en eeniglijk plaats heeft in de vergadering van deze Opzieners, dat is in den kerkeraad.

En nu kan er ook wel macht in een classis zijn, een macht vanwege Koning Jezus ook in een synode, maar altoos zoo, dat ze uit de kerkeraden in de classis en uit de classis in de synode komt.

Alle macht dus van Boven, maar in de kerkeraden alleen rechtstreeks ingedaald en in de classis len synode nooit anders dan uit de kerkeraden en door hun kanaal.

Het is das niet, gelijk de synodalen zeggen, als of er een Overheidsmacht door God op de synode was gelegd en nu voorts uit de synode het gezag naar de classioale besturen, kerkeraden en predikanten zou afdalen naar deze figuur.

Neen, de eenige rechte en goede figuur is naar Gods Woord deze:

Men begrirpt deze figuur. Ze duidt aan, dat de macht over de kerk door God op Koning Jezus is gelegd, dat ze uit den Koning rechtstreeks gebonden aan het Woord, in de opzieners en uit deze in de kerkeraden daalt, dat uit deze kerkeraden de macht geconcentreerd wordt in dassen en dat uit deze dassen de macht nogmaals geconcentreerd wordt in de synode.

' G. V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 november 1937

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE HISTORIE

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 november 1937

De Reformatie | 8 Pagina's