GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit.

Gelijk bekend is, werden ook dit jaar van wege Directeuren der Vereeniging voor Hoogei Onderwijs circulaires rondgezonden aan de kerkeraden der Ned. Gereformeerde en Christ. Geref. kerken. De uitwerking doet zich gevoelen, ten deele in inzamelingen en ook in aangename en moedgevende brieven, welke het hart wel doen, en welke ook o. a. aantoonen, dat de aanvankelijke vereeniging der beide groepen van kerken ook de harten nader tot elkander heeft gebracht. Zeer hoop ik, dat ook in zake het Hooger Onderwijs die Vereeniging moge doorwerken; zoodat ook op dat gebied aller belangen samenvallen. Zoo lang dit nog niet het geval is, is de eenheid nog niet volkomen. Eerst als onze Christelijk Gereformeerde broederen zullen inzien, dat ook hun Theologische school het bestaan eener Gereformeerde Universiteit allerminst overbodig maakt, zal er eenheid in ons beider streven komen, en beiderzijds de eisch hoog worden gehouden, dat de wetenschap als zoodanig Christelijk behoort te zijn.

Anders krijgen wij ook stellig nimmer eene medische faculteit.

De ervaring der laatste tijden geeft evenwel blijde hope. Gelijk nog verleden week in dit blad werd opgemerkt en reeds veelvuldig is getuigd: de Heere heeft gewerkt en Hij zal ook in deze zijn werk voltooien, Zijn Sion door den stok liefelijkheid en den stok Samenbinders (welke maar al te lang verbroken zijn geweest van wege onze zonden) wederomvereenigende. Wie weet wat de Heere nog voor ons in het verschiet heeft! Op het gebied der ziekenverpleging werken hier ter stede de beide kerken reeds samen, door 's Heeren wonderbare besturing. Dit zij ook een profetie, dat eerlang de handen zullen worden ineengeslagen, om ook samen de opleiding onzer geneesheeren ter hand te nemen.

In dank ontvangen: Voor de Vereeniging:

W. HOVY

Aan contribntiën: door den heer A. Vermijne te Zennewijnen /óg; door den heer W. A. Laurense te Fijnaart /93.7s; door den heer D. J. Zijlstra te Ee / 51.25; door Ds. D. Bakker te Apeldoorn /146; door den J. Feijgeler te Oldebroek / 94.50; door den heer Joh. Huisman Jzni te Zwartsluis /118; door Ds. M. J. Dijk te Bozum /65; door den heer J. P. Vergouwen te Oostburg ƒ11.50; door den heer J. van der Maas te Wissekerke ƒ14; aan collecten: van de Ned. Ger. kerk te IJselmonde /11.72; van idem te IJselstein / 6; van idem te Molenaarsgraaf/9, 7s; van idem teSchraard /4-94V8; van idem te Oude Wetering / 36.96;

van idem te Monnikendam ƒ 7.04; van idem te Oldebroek / 12.05; '^^'^ idem te Zevenhoven /6.57; van idem te Lemmer /17.04; van idem te Naarden / 9.75; van idem te Apeldoorn (gedeelte en uit de catechisatiebus) /16; van idem te Wommels c. a. /27, waaronder / 2 voor de Med. faculteit; aan scheukini^en: van N. N. te Sp. (Friesland) f 7, ; door den heer G. J. Magendans te Ngkerk, van de Hulpver. Uit- en Inw. Zending ƒ 10; uit het busje van Mej. v. d. B. /3.65.

Voor de Medische faculteit:

Door T. H. van mej. J. P, te Sn. / 5.

Voor het Stadietouds:

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen: van mej. N. N. te Sp. (Friesland) ƒ 2; door T. H. van mej. Wed. J. P. ƒ 5.

Hilversum.

S. J. SEEFAT, penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's