GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Verblijdend.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verblijdend.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onlangs wezen we er op, hoe in de Reform. Monatschrift tegen het leerstuk van de Volharding der heiligen werd ingegaan.

Thans merken we uit de Grensbode, dat er een keer in de zienswijze der redactie kwam.

We lezen daar toch dit^

Aangaande den afval der heiligen leverde die Ref. Monatschrift in haar laatste nummer een kort artikel, waarvan liet ons een genoegen is met de hoofdzaken te kunnen overeenstemmen. Voor korten tijd was het nog gansch anders. Toen liet zij zich over hetzelfde punt op een wijze uit, dat niemand minder dan Dr. Kuyper haar het recht ontzeide zich nog Gereformeerd te noemen. Zij had namelijk geschreven, dat ook werkelijk bekeerden nog konden afvallen. In dit artikel geeft zij intusschen als uitdrukking van hare meening het volgende citaat uit de Bremer Geloofsbelijdenis:

ïAlhoewel de geloovigen somtijds ook zonïdigen, zoo is er toch een groot onderscheid itusschen de zonden der uitverkorenen en der »goddeloozen. — Want genen zondigen uit zwak-> heid en komen weer tot bekeering; dezen uit »volle aandrift des gemoeds en blijven zonder »bekeering. Heel deze quaestie kan niet hels derder en duidelijker gemaakt worden, dan wansneer men de gelijkenis van ouders en kinderen »steeds voor oogen houdt. Want de geloovigen »zijn Gods uitverkoren kinderen en God is in »Christus eeniglijk hun Vader, zoo zondigen zij sdan ook als kinderen, niet als vijanden, en het »vergaat hun ook met God hunnen Vader als »kinderen, wanneer zij dien door ongehoorzaamsheid vertoornen. Gewoonlijk zondigen kinderen sin kinderlijke onnoozelheid (maar nooit uit haat sen nijd tegen den Vader, ) maar de kinderlijke sliefde blijft in hen, hoewel het oogenschijnlijk Sanders is. — Alzoo vallen de heiligen in hun svallen nimmer ganschelijk van God af."

Wij moeten er van af blijven, hoe in eenzelfde blad, onder eenzelfde redactie, korten tijd na elkander, twee zoo principieel verschillende overtuigingen onvereenigd naast elkander optreden kunnen.

Waarom niet de vorige verkeerde uiteenzetting duidelijk teruggewezen of herroepen? Waarom de volharding der heiligen als een open prijsvraag daargesteld, die het toch in de Gereformeerde belijdenis niet is? Waarom het boven aangehaalde citaat uit de Brcmer-Confessie meer s/m hei algemeen" toegestemd?

Ook wij weten, dat één zwaluw geen zomer maakt, maar toch willen wij onze vreugde niet verbergen, daarvoor dat de waarheid van de volharding der heiligen ook van deze zijde eens bekend wordt.

Ook ons verblijdt dit. De Gereformeerde belijdenis begint, Gode zij dank, ook in Duitschland op te waken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Verblijdend.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1897

De Heraut | 4 Pagina's