GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

J. J. BERENDS,

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

J. J. BERENDS,

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

St. lacobl Parochie.

Sedert Mei 1896 zijn op de door den kerkeraad van St. Jacobi-Parochie verzonden circulaire uit de navolgende kerken de onderstaande giften tnet dankzegging ontvangen, uit: _ Pernis / 10; Boxum ƒ 6.59; Blija ƒ3; Augustinusga ƒ 3; Groningen B ƒ lo; Suawoude ƒ5; Heerenveen ƒ 5; Schoonoord ƒ 2; O. Nijkerk / 3-355 Nijkerk (Vel.) ƒ 5; Schoonebeek ƒ 2; Aalten _/ 3; Wommels / 5.74; Berlikum / 3; Ee (Fries!, ) ƒ 2; Gameren / 3; Winsum (Fr.) ƒ 5-55; Schraard ƒ 2; Oosterbierum ƒ 5; Kollum / 3.60; Ezinge ƒ 5; Oudega / i; St. Anna- Parochie A/ 9.07V2; Winterswijk ƒ 5; Oldekerk / 2.50; Avereest ƒ i; IJlst / 4.58; Vlaardingen / 2.50; Gouda B / 3.95; Exmorra/2.2o; 'sGravenhage A / 20; Koudum/4.97; Franeker / 4.68; Spijk (Gron.) ƒ 5; O. en N, Wetering ƒ 5; Diever ƒ 2.50; Schiedam B.'/ 12.45; St. Anna Pa­ -rochie B ƒ 5; Leiden ƒ 5; Garijp ƒ 5.10; Marrum ƒ 2; Rockanje /1; Rotterdam Bƒ 10; Vreeland / 2; Hallum ƒ 25.03; Uithuizen ƒ 10; Sriens / 3.39; 's Gravezande / 3; Lopik ƒ 2; Kralingen / 5; Scharnegoutum / 12.90; 'sGravenhage B / 15; Utrecht / 3; Bolsward A / 3; Velp B / 5.50; Berkelen Rodenrijs ƒ 5; Sassenheim ƒ 2; Britsum/ 5.93; Amsterdam Bin het zakje/2.50; van Ds, G, H, v. Kasteel ƒ 2.50; Br, K. Maijwald van eenige vrienden ƒ 10.50.

De kerkeraden, die nog geen blijk gaven bovenbedoelde circulaire ontvangen te hebben en de Brs. en Zusters, die eerlang door een onbezoldigd collectant uit St. Jacob zullen worden bezocht, verzoek ik vriendelijk, maar dringend St, Jacobs hulpbehoevende kerk te willen gedenken, te gedenken in gebed en gaven. Gelegen in het brandpunt van modernisme en socialisme is de kleine, maar kloeke kerk van St, [acob in waarheid eene »lelie onder de doornen"; naar ze kan met de hulpe Gods en uwe medewerking een s zuurdesem'' worden en bliji^en, een zegen voor heel de omgeving, wie het moiernisrae haar God ontnam.

De kerk te St. Jacob heeft eene toekomst. Maar zoo e'éne, dan heeft wel deze kerk betioefte aan Bediening des Woords. Tien j aren lang heeft zij den Heer des oogstes gebeden en met onverflauwden ijver gearbeid om daartoe te inogen geraken; welnu, dat gebed is verhoord, die arbeid gezegend geworden. Immers op de jongste-vergadering der classis-Leeuwarden, verkreeg ze toestemming om overiegaan tot de beroeping van een Dienaar des Woords.

Reeds werd haar in de kom van het dorp een geschikt pand aangeboden voor pastorie en kerk, daar haar huidig kerkgebouwtje veel te klein ea de daaraan belendende woning voor pastorie totaal ongeschikt is, óók bij de bescheidenste eischen ! Mag zij het haar aangeboden pand koopen ?

De beantwoording van die vraag zal naast God afhangen van Ü, van Uwe hulp en medewerking, broeders en zusters!

Zusterkerken, die reeds jaren lang in Bediening des W, u verblijdt; brs. en zusters, die misschien in eene moderne omgeving groot geworden, den zegen der Geref, prediking erkent of ervoert; zwakke kerken, die eertijds in denzelfden toestand verkeerdet als St. Jacob thans, om Christus' wil bidden we: helpt ons en verblijdt ons met eene gave! God, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Namens de Geref, kerk te St. Jacob,

J. J, B ERENDS,

Consulent.,

die zich, evenals br. S, de Vries te St, Jacob, tot het in ontvrjs; st nemen van gelden, volgaarne bereid-^^ klaart.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

J. J. BERENDS,

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's