GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de Pers.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Naar aanleiding van de toenemende actie der socialisten in de Hervormde Kerk schrijft Ds. Landwehr in de Rotterdamsche Kerkbode:

Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat in den laatsten tijd de modernen in Ned. Herv. kerk krachtig propaganda maken voor hun beginselen. Jaren lang hebben zij zich tamelijk stil gehouden. Daar was geen actie onder hen. Het scheen, alsof ze voor het kerkelijke leven onverschillig waren, maar die onverschilligheid gaat plaats maken voor belangstelling. Dat is een kwade zaak voor de rechtzinnigen in de-Ned. Herv. kerk. Immers die hun nuchtere verstand laten oordeelen, zullen wel toestemmen, dat de rechtzinnigen in de meeste steden, waar zij het heft in handen hebben, dat heft alleen hebben door de laksheid van de modernen, want als die zich gaan weren, dan is het met de heerschappij der rechtzinnigen in de steden spoedig gedaan. Dit is al bewezen in Dordrecht en Alkmaar en er zullen wel meer steden volgen.

Zelfs de socialisten beginnen propaganda te maken. In de Blijde Wereld kan men het volgende lezen:

ilk geloof, dat de tijd nu gekomen is, om de hand aan den ploeg te slaan. De vrijzinnig-hervormden ontwikkelen steeds grooter kracht. Van ethisch-orthodoxe zijde is een vereeniging voor evenredige vertegenwoordiging opgericht. Wanneer wij de socialistische arbeiders tot actie in deze dingen kunnen brengen, lijkt mij de kans zeer groot, dat binnen niet al te langen tijd de macht der starre rechtzinnigheid die nu, ondanks het feit dat ze minderheid is, regeert, kan gebroken worden en dat ook onze stem in de Amsterdamsche gemeente zal worden gehoord En dat is toch waarlijk wel waard, dat daarvoor met alle kracht gearbeid wordt".

Zoo ziet men, dat het ongeloof zich aan alle zijden opmaakt, om in de Herv. kerk meer macht te verkrijgen.

Wij vinden dat een droevig teeken des tijds en een groote ontnuchtering voor hen, die nu al jaren lang gedweept hebben met de volkskerk. Dr. Kromsigt c.s. hebben altoos gezegd: vv'ij willen de volkskerk, om op ons \"olk in te werken. Van gereformeerde zijde is daarentegen beweerd: dat kunt gij ook, als ge met het genootschap breekt, maar dat ontkende Dr. K. O., neen niet breken. Van separatisme, zooals men dat belieft te noemen, is men bang. ilen wil veel liever alle nuances in de Herv. kerk nog waardeeren. Zelfs de Modernen, tot op zekere hoogte althans, als er maar geen sprake is van breken, want dat is allerverschrikkelijkst.

Hoe men in zoo'n positie getrouw kan blijven, is velen een raadsel.

Maar nu wordt het voor de mannen van de volkskerk penibel. Wanneer de Modernen en zelfs de Socialisten gaan ageeren, misschien elkander straks de hand reiken op kerkelijk terrein, gelijk ze dat deden op politiek terrein, dan is het met de meerderheid der rechtzinnigen op vele plaatsen uit.

En wat dan?

Zal men dan wakker worden?

Of zal men dan nog zeggen: de volkskerk is alles? De tijden zijn ernstig en een vergadering als in Den Haag gehouden is, kon wel eens blijken meer vrucht voor het Modemisme te hebben afgeworpen, dan de rechtzinnigen ooit hadden gehoopt of gedacht.

Wij blijven op ons terrein voortarbeiden en de Heere zegent onzen arbeid.

Wij zullen echter ons niet opsluiten in onzen eigen kring.

Neen, ons hart gaat uit naar allen, die de waarheid liefhebben.

Mochten alle gereformeerden in ons goede land nog eens bijeen gaan wonen!

Dan zou men eerst recht op het volk kunnen inwerken, maar wanneer zal dat gebeuren ? Bij den Heere zijn alle dingen mogelijk, en de voorteekenen komen er al meer en meer, dat vele Hervormden zich op den duur toch niet willen blijven buigen onder het juk der synodale hiƫrarchie. Welnu, vrij van het juk, kunnen wij elkander ontmoeten, en dan is er hope.

Vooral Amsterdam mag wel op zijn hoede zijn.

De toeleg is, om in de hoofdstad van ons land een socialistisch predikant te doen beroepen worden.

Of de ethischen met hun stelsel van evenredige vertegenwoordiging, dat in Christus Kerk natuurlijk een dwaasheid is, ook daartoe zouden medewerken ?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 mei 1914

De Heraut | 4 Pagina's