Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 10

Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector in de analytische chemie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

toepassing van het heden ten dage nog gebruikelijke koperoxyde. LIEBIG voerde het bekende kali-apparaatje in en bracht omstreeks 1830 de organische analyse in de vorm, die de oudere chemici der huidige generatie allen uit ervaring kennen met later nog uit­ gewerkte aanvullingen voor het geval, dat ook stikstof, zwavel of halogenen aanwezig zijn. Evenals de anorganische kon ook de organische chemie zich eerst ontwikkelen o p de basis der analyse. Dat ook de organische verbindingen volgens de stoechiometrische wetten zijn samen­ gesteld, wat lang was betwijfeld, bleek nu spoedig. En van toen af kon de groei der inzichten ook o p het gebied der organische chemie doorgaan, een groei, die tot de huidige dag zelfs in steeds versneld tempo zich heeft voortgezet. Wij hebben in het voorafgaande gezien, dat de rechte ontwikke­ ling der chemie in hoofdzaak eerst mogelijk was nadat en naar­ mate de chemische analyse een soliede basis van experimentele feiten had verschaft. Naar gelang nu de chemie groeide, onder­ ging deze verhouding een aanzienlijke wijziging: de analyse groeide weer verder uit naarmate de chemische kennis toenam. Na onge­ veer het midden der vorige eeuw ontwikkelde de chemie zich steeds meer in de physisch-chemische richting, en ook de analytische chemie heeft in zeer sterke mate de bevruchtende werking der physica ondergaan. Zeer opvallend komt dit tot uiting in de vele tegenwoordig toe­ gepaste zuiver physische analyse-methoden. Daarvan is de spectrale analyse wel een der oudste. Zij werd in 1860 door BUNSEN en KIRCHHOFF uitgewerkt, die, zoals algemeen bekend, bij het onder­ zoek der spectra van verschillende verbindingen der alkali- en aardalkali-metalen vonden, dat het emissiespectrum steeds karak­ teristiek is voor het aanwezige metaal. Reeds dadelijk bleek, dat deze methode bij uitstek geschikt was voor het opsporen van mi­ nimale hoeveelheden van sommige elementen; zij toonden bij­ voorbeeld lithium aan o.a. in orthoklaas, kaliglas en in sigarenas. De ontdekking van de elementen caesium en rubidium in het volgende jaar was een prachtige bevestiging van de mogelijk­ heden der spectrale analyse. In de loop van de tijd werden de spectrale apparaten sterk verfijnd en leerde men behalve de vlam ook de electrische lichtboog en vonk gebruiken ter opwekking van de lichtemissie. Daar­ door werd de methode ook voor kwantitatieve analyse geschikt, mits de nodige voorzorgen in acht genomen worden, speciaal wat de omstandigheden der emissie betreft: de kwantitatieve spectrale 10

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 september 1938

Inaugurele redes | 19 Pagina's

Over de ontwikkelingsgang der chemische analyse - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 september 1938

Inaugurele redes | 19 Pagina's

PDF Bekijken