Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Jaarboek 1933 - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarboek 1933 - pagina 10

3 minuten leestijd

8 van 'de Vrije Universiteit ligt in' de binn^nkajner, waar de nooden en behoeften van Goids Kominlcrijfe voor den Troonj der genade worden gebracht. Het tweede, dat het terugloopen der contributies ons te zeggen heeft, is, dat in het beheer der Stichting in deize tijden de grootst mogelijke zuinigheid mioet worden betracht. Wij, die voor haar geldelijke belangen hebben te waken, mogen nimmer, ook maar één oogenblik, vergeten hoe zwaar het velen valt om hun offer te brengen en hoe daarom bij het besteden daarvan het grootst mogelijke overleg plioht is. Op de derde plaats zegt ons dit terugloopen der contributies, dat alle middelen tot verder opvoeren van het bedrag moeten worden benut; dat alle krachten, die daartoe kunnen dienen, moeten worden in het werk gesteld; dat de ijver van hen, die zich voor dit werk reeds hebben gegeven, moet worden aangevuurd; da:t nieuwe medewerkers moeten worden gezocht, die door bet enthousiasme en het geloof van hen, die reeds de hand aan den ploeg sloegen, worden verwarmid. Er zijn met betrekking tot de liefde en de offervaardigiheid voor de Vrije Universiteit verblijidende symptomen. Met groote danlibaarheid mogen wij' gewagen van de aotie der dames om door de vrouwen — zonder bezwaar voor de contributies — door kleine wekelijksöhe besparingen op het huiselijk budget een feestgave bijeen te brengen in het eeuwjaar van Dr. Kuypers geboorte. Reeds meer dan vijf en twintig duizend busjes werden geplaatst. Met erkentelijkheid mogen wij terugzien op hetgeen in het verloopen jaar door jonge mensdhen — ook studenten •— gesahiedde om het bedrag der contributies op peil te houden en te doen stijgen; van hernieuwing en nitbreiding van deze poging kan nog veel worden verwaöht. Zijn er niet talloozen, die bereid zijn een contributie van twee centen of vier centen per week te geven, als maar trouw en geregeld voor de ontvangst wordt gezorgd? Daariii ligt een prachtig arbeidsterrein voor onze jonge medewerkers en -werksters en een sclhoone gelegenheid voor onze correspondenten om 'hun organisatiegaven te ontplooien. Het zooi onjdamkbaar zijn, als niet ook met een enkel woord gewag werd gemaakt van de bijzondere inspanning, die sommige voorzitters en secretarissen van provinciale on locale comité's en ook correspondenten, zicih in het belang der zaak hebben getroost; een inspanning, die nog schoone vrucht kan geven, vooral als zij ook anderen tot extra inspanning verwakkert. In Maart 1933 werd het laboratoriumigebouw voor de vierde faculteit geopend; het verslag van die plechtigheid zal wel elders in dit Jaarboek worden opgenomen. Hier wordt dat feit alleen gememoreerd, oindat dat groote en flink ingerichte gebonw — geheel betaald uit giften — zulk een krachtige spraak doet uitgaan van de goede hand onzes Gods over de Vrije Universiteit. Is ihet niet een wonder van Zijne goedheid, dat wij' in deze benauwde tijden op zoo doeltreffende manier in de huisvesting der wis- en natuurkundige faculteit mochten voorzien? En

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1933

Jaarboeken | 58 Pagina's

Jaarboek 1933 - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1933

Jaarboeken | 58 Pagina's

PDF Bekijken